Τακτική Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσιών στο Σύνδεσμο Συνταξιούχων Δ/Υ ΑΝ/Αττικής

33

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 14 του Καταστατικού του Συνδέσμου Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Ανατολικής Αττικής και την από 4 Απριλίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Κ α λ ο ύ ν τ α ι

Τα μέλη του Συνδέσμου σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11 το πρωί,  στα Γραφεία του Συνδέσμου οδός Αγ. Ιωάννου και Αθαν. Διάκου 2 Αγία Παρασκευή (λεωφορεία Β5, 406 & 407 Στάση 9η πλατεία Αγ. Ιωάννου), με θέματα:

1.       Έκθεση Πεπραγμένων.

2.       Οικονομικός απολογισμός. 

3.       Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

4.      Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού.

5.      Προτάσεις και ανακοινώσεις.

6.      Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές.

7.      Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 7 τακτικών μελών για το Δ.Σ. και ισαρίθμων αναπληρωματικών, καθώς και 3 τακτικών μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή και ισαρίθμων αναπληρωματικών.

8.      Εκλογή 5 τακτικών και 2 αναπληρωματικών αντιπροσώπων για τα συνέδρια της ΠΟΠΣ.

          Όσοι εκ των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και την ΠΟΠΣ πρέπει να καταθέσουν αίτηση προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 8 Μαΐου 2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα, με όσα μέλη είναι παρόντα, χωρίς άλλη πρόσκληση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή λόγω του μεγάλου αριθμού των μελών δεν θα υπάρξει απαρτία κατά την πρώτην ημέραν, λόγω δε και συγκοινωνιακών μέσων και αποστάσεων, σας παρακαλούμε να έρθετε τη δεύτερη ημέρα, το Σάββατο 18 Μαΐου 2019.

Τα γραφεία του Συνδέσμου θα είναι ανοιχτά Δευτέρα και Τετάρτη 6-8μ.μ.

το Διοικητικό Συμβούλιο

        Ο Πρόεδρος                       ο αντιπροεδροσ                     Ο Γεν. Γραμματέας                          ο ταμιασ

   παν. βαβουγυιοσ                    αθ. νικητακησ                     ιωαν. αλεβιζοπουλοσ          γεωρ. σωτηροπουλοσ

τα μελη: κων. πετρουλαλησ – σωτ. τζοβαρασ – θεοδ. μπατζιοσ