ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου

  Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ). Έγκριση Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και...