«6α Βραβεία Αυτοδιοίκησης» (Π.Ε.Δ.Α. – Ένωση Δημάρχων Αττικής.)

1127