Εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος για την παιδεία παρουσία του Προέδρου

2127