Θέμα συζήτηση στην ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ «Η παιδεία η πρώτη προτεραιότητα και η βασική προϋπόθεση εξόδου από την κρίση»

522