Η Αγία Παρασκευή κατεβαίνει δυναμικά στις εκλογές του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου

555

Η Αγία Παρασκευή κατεβαίνει δυναμικά στις εκλογές του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την εκλογή των αντιπροσώπων της με Συνδικαλιστική Ανατροπή στους ΟΤΑ.
Για Μόνιμο προσωπικό ψηφίζουμε :
1. Γιαννάκη Αναστασία και
2. Σπυράκου Σοφία.
Για Αορίστου ποιον άλλον. ………
Ελένη Κουτρουμάνη .
Καλή επιτυχία να ευχηθούμε