Πρόσκληση – Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διακυβέρνηση Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 Ώρα 18:00

1000

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019
Ώρα 18:00
Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος – Αθήνα

Νέα Δημοκρατία, Διεύθυνση Πληροφορικής