ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ, ΟΙΚΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (1)

–Ηχοσυστήματα-Συναγερμοί Αυτοκινήτων

    –Συστήματα πλοήγησης

    –Λάμπες Xenon

    –Car Kit

    –Συναγερμοί οικιών, καταστημάτων

Διεύθυνση: Χαλανδρίου 9, Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 210 6017614

Fax : 210 6081468

Ιστοσελίδα: www.mrsound.gr

e-mail: car@mrsound.gr

χάρτης

————————————————————————————————————————-