Πρόγραμμα Προώθησης Ποδηλάτων απο το διαδημοτικό Σύνδεσμο (ΣΒΑΠ)

Ο διαδημοτικός Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), στο πλαίσιο των δράσεων του για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας...

Φυσικό Αέριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ)

Ο διαδημοτικός Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) συμμετείχε στο επιχειρηματικό/επενδυτικό Forum “Φυσικό Αέριο και Ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5...

Παρουσίαση ψηφιακής πλατφόρμας για τις επιχειρήσεις της Αγίας Παρασκευής

Στο πλαίσιο της γόνιμης και εποικοδομητικής συνεργασίας του Δήμου μας-μέλους με το   Σύνδεσμο Βιώσιμης Ανάπτυξης Πόλεων(ΣΒΑΠ) και με στόχο τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων...

Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα σχολεία

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που υλοποιεί ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σύνδεσμος 21ΟΤΑ)–μέλος του οποίου είναι ο Δήμος...

ΤΟ ΤΕΝΙΣ ΨΗΛΑ!