Το Ε και τελευταίο video από την ειδική συνεδρίαση στις 30/1/12

Δείτε και το τελευταίο κομμάτι της συνεδρίασης, η οποία συνολικά διήρκεσε περίπου 5:30ώρες. Πιο σωστό θα ήταν οι πολίτες  να ήταν παρόντες και να συμμετείχαν ενεργά.