Επιστολή του Κ. Κουβόπουλου σχετικά με την φωτογραφία του Γ. Παπαγιάννη

Αγία Παρασκευή 7-3-2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ                     

«ΚΩΣΤΑΣ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ                       

ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ  ΝΕΑ  ΠΟΛΗ»

 

Κύριε Δήμαρχε

                Πραγματικά θλίβομαι , αλλά ταυτόχρονα είμαι και λίαν εξοργισμένος με την απαράδεκτη και αντιδημοκρατική στάση που τηρείτε στο θέμα της ανάρτησης της φωτογραφίας του πρώην Κοινοτάρχου και Δημάρχου της Πόλης μας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Γεωργίου . Επειδή διατρέχω τον κίνδυνο να σας προσάψω χαρακτηρισμούς , που άπτονται της ποινικής δικαιοσύνης , απλά θα σας υπενθυμίσω , ή θα σας γνωρίσω ότι με την στάση σας αυτή , έχετε υποπέσει σε σοβαρή παράβαση καθήκοντος που διώκεται και Ποινικά άρθρο 259 ΠΚ , αλλά και Πειθαρχικά  άρθρο 58 παρ. 1 περ. 2 , του Ν. 3852/2010 . Επίσης πρέπει να γνωρίζεται και το θεωρώ περιττό να σας τονίσω ιδιαιτέρως ,  ότι θεωρείσθε δημόσιος υπάλληλος , υπό την έννοια ότι ασκείτε δημόσιο λειτούργημα , κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και τιμωρείσθε για τα αδικήματα που διαπράττετε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας .(ΑΠ 378/1949 , 190 , 333/1951 ).

Κύριε Δήμαρχε

                       ‘Όπως πολύ καλά ενθυμείσθε στις 11 Ιανουαρίου του 2012 έτους συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο έγγραφη πρότασή μου για την ανάρτηση ή μη ,  της φωτογραφίας του ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Γεωργίου . Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ενδελεχή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων εξέδωσε την υπ’ αριθ. 2/2012 Απόφασή του , με την οποίαν και με συντριπτική πλειοψηφία ήτοι επί συνόλου ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , οι ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ (23) εψήφισαν ΥΠΕΡ της αναρτήσεως της φωτογραφίας , οι ΔΥΟ (2) του ΚΚΕ , ΚΑΤΑ , ο ΕΝΑΣ (1) ΛΕΥΚΟ και οι ΔΥΟ (2) ΝΑΙ υπό όρους , ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ της ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ . Και πράγματι την  φωτογραφία , παρέδωσα στον Αντιδήμαρχο Διοίκησης κ. ΑΛΕΦΑΝΤΗ Δημήτριο και αναρτήθηκε αυτή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , όπου είναι ανηρτημένες  και οι φωτογραφίες των αποβιωσάντων και διατελεσάντων Κοινοταρχών και Δημάρχων της Πόλεώς μας  .

Κύριε Δήμαρχε

Έκπληκτος πληροφορήθηκα ,αργότερα,  ότι η φωτογραφία <κατέβηκε>,  προφανώς με εντολή σας . Αλίμονο αν ισχυρισθείτε , ότι δεν δώσατε εσείς την εντολή , της αποκαθήλωσής της . Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο , πέστε μου , επί τέλους , ποιος διοικεί αυτόν τον ρημαγμένο Δήμο .

Μήπως τον διοικεί η παράταξη του κ. Ανδρ. Γκιζιώτη ; Εφαρμόζοντας την δικτατορία του Προλεταριάτου και τα κελεύσματα του κάθε πατερούλη ;

Μήπως το διοικούν τα κάποια κατευθυνόμενα ψηφίσματα ορισμένων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων της Πόλης μας , που δικτατορικό δικαιώματι του τύπου <αποφασίζομεν και διατάσσομεν> ,ΑΠΑΙΤΟΥΝ να κατεβάσετε την φωτογραφία , που αναρτήθηκε με όλες τις προβλεπόμενες από τον Νόμο Δημοκρατικές διαδικασίες ;

Μήπως τον διοικεί η εξαγοραστική Κατσαρική δημοκρατία ; ή τέλος 

Μήπως τον διοικεί η περίφημη και ξακουστή στην Πόλη μας και όχι μόνο <ΑΥΛΗ> σας ;

Κύριε Δήμαρχε

 

           1.- ΕΠΕΙΔΗ  όπως πολύ καλά γνωρίζετε , είμαι άνθρωπος που προκειμένου να εφαρμοσθεί ο νόμος , αδιαφορώ για τους πάντες και για τα πάντα .

2.-ΕΠΕΙΔΗκαι στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται να ανεχθώ μια ασήμαντη κομπλεξική μειοψηφία , να ποδοπατήσει τον νόμο με την αρωγή σας , την συνδρομή σας , αλλά και την ένοχη σιωπή σας και

               3.- ΕΠΕΙΔΗ τέλος  δεν πρόκειται να ανεχθώ να γράφετε στα παλαιά των υποδημάτων σας αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου .

                        Σας γνωρίζω αν δεν το γνωρίζετε , ή σας υπενθυμίζω αν το έχετε για κάποιους ειδικούς λόγους ξεχάσει , τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. 2 του Ν. 3852/2010 που επί λέξει αναφέρουν τα εξής :

 

<…(ο Δήμαρχος )Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής . Η μή εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος …>

 

Κύριε Δήμαρχε

 

Θέλω να πιστεύω και πιστεύω αν θέλετε , ότι κατά βάθος δεν είστε σαν άνθρωπος κακός , με όποια σημασία κρύβει η λέξη αυτή . Θεωρώ όμως ότι στερείσθε πλήρως ηγετικών προτερημάτων και ικανοτήτων . Το γεγονός αυτό σας έχει δώσει βορά σε κάθε είδους καιροσκόπο ή καιροσκόπους . Καιρός να αποτινάξετε από επάνω σας τις βδέλλες αυτές . Σας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στον πολιτικό σας θάνατο και  να είσθε απόλυτα σίγουρος ότι αυτός μόνο  ανώδυνος δεν θα είναι.

Για τον λόγο αυτό θεωρώ καθήκον μου , αλλά και υποχρέωσή μου , προτού προσφύγω να ζητήσω την συνδρομή της Ποινικής και Πειθαρχικής Δικαιοσύνης , προκειμένου να εφαρμόσετε τα νόμιμα , να σας γνωρίσω ότι θα περιμένω μέχρι μέχρι και της Δευτέρας 12ης Μαρτίου ε. ε. να αναρτήσετε εκ νέου την φωτογραφία του πρώην Κοινοτάρχου και Δημάρχου της Πόλης μας αειμνήστου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Γεωργίου . Σε αντίθετη περίπτωση τον λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη. Και μην ξεχνάτε ποτέ το ρηθέν υπό των Αρχαίων ημών προγόνων  :

 

<ΑΡΧΗ  ΑΝΔΡΑ  ΔΕΙΚΝΥΣΕΙ >

 

Με τιμή 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ