Δημιουργία “Δικτύου αντιμετώπισης της ανεργίας στη πόλη μας” και καταγραφή ανέργων

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο της οργάνωσης   «ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΜΑΣ » καλεί τους άνεργους δημότες και κατοίκους της πόλης ,ηλικίας 20 έως 32 ετών, να προσέλθουν στο Γραφείο  Αντιδημάρχου  Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής κ. Νικολάου Κωβαίου,

(Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων 415-417,2ος όροφος, εργάσιμες ημέρες από 9.00-14.00,τηλ.213 2004 588) και να μας γνωστοποιήσουν τα παρακάτω:

  1. Τα ατομικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση,  στοιχεία επικοινωνίας, e-mail αν είναι διαθέσιμο, κ.λ.π)
  2. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι (όπως αυτό πιστοποιείται από την κάρτα  ανεργίας ΟΑΕΔ την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν)
  3. Τις επαγγελματικές τους δεξιότητες /επιστημονική ή άλλου είδους κατάρτιση.
  4. Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (το οποίο θα προσκομίσουν)
  5. Την επιθυμία τους να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Ο στόχος είναι να καταγραφεί ποσοτικά και ποιοτικά  η εικόνα της ανεργίας στη πόλη μας και να δημιουργηθεί βάση δεδομένων των ενδιαφερομένων ανέργων προκειμένου να αξιοποιηθεί  μέσω διαδημοτικών συνεργασιών, δράσεων συνεργασίας  με τους τοπικούς φορείς επιχειρηματικότητας, πιθανής αξιοποίησης Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ κ.λ.π., με αποκλειστικό σκοπό την όσο το δυνατόν αμεσότερη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.