Περί δημιουργικής απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής και δεσμεύσεων Δημάρχου

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Την 1η Ιουνίου ανακοίνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του «Θερινού Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών». Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα αφορά το μέγιστο 360 παιδιά με συνολικό κόστος 100.000 ευρώ και φιλοξενείται σε τέσσερα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας.

Το πρώτο που αναγνωρίζουμε είναι ότι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές το κόστος είναι μειωμένο κατά 50% περίπου (κατά μέσο όρο) ενώ δίνεται η δυνατότητα δωρεάν ή μειωμένης οικονομικής συμμετοχής σε οικογένειες που πληρούν κάποια κοινωνικά κριτήρια.  ΟΜΩΣ…

Ως Ένωση Γονέων ζητήσαμε το πρόγραμμα αυτό να είναι εντελώς δωρεάν για τα παιδιά.

Η αρχική μας πρόταση προς τον κ.Κωβαίο ήταν να πραγματοποιηθεί με τα δεδομένα που πραγματοποιείται στον Δήμο Χαλανδρίου και είναι εντελώς δωρεάν για τους γονείς των παιδιών που συμμετέχουν. Ο κ.Κωβαίος μας ενημέρωσε ότι εξάντλησε την μελέτη των δεδομένων αλλά εκτίμησε ότι το πρόγραμμα του Δήμου μας είναι ανώτερο ποιοτικά γι’ αυτό κατέληξαν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα όπως μέχρι τώρα γινόταν.

Σε συνάντηση του Διοικητικού μας Συμβουλίου με τον Δήμαρχο και τους κ. κ. Κωνσταντακόπουλο και Παύλου στις 19 Μαρτίου 2012 ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ρητά και κατηγορηματικά ότι το πρόγραμμα της δημιουργικής απασχόλησης για το καλοκαίρι θα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ αναφέροντάς μας ότι ήδη έχει τους πόρους για να το καλύψει.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 23/05/2012 με επιστολή μας υπενθυμίσαμε τη δέσμευση του Δημάρχου και ζητήσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την δωρεάν παροχή του προγράμματος σε όλους τους γονείς. Πράγμα που δεν έγινε αποδεκτό λόγω οικονομικών προβλημάτων του Δήμου, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος.

Εμείς για άλλη μια φορά τονίζουμε την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ το πρόγραμμα αυτό να είναι εντελώς δωρεάν για τις οικογένειες των οποίων τα παιδιά συμμετέχουν.

Θυμίζουμε ότι:

  • Το πρόγραμμα αφορά σε οικογένειες νέων με μικρά παιδιά      που έχουν πληχθεί ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη κοινωνική-οικονομική      συγκυρία
  • Εάν οι γονείς έχουν την ανάλογη      οικονομική δυνατότητα μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε άλλα      προγράμματα, επί πληρωμή, που διαφημίζονται ευρέως (τα λεγόμενα summer      camp, όπως αυτό που και ο ΠΑΟΔΑΠ διοργανώνει) ή σε κατασκηνώσεις όπου      πληρώνουν την συμμετοχή τους.
  • Τα      προγράμματα που διοργανώνονται μέσα στα δημόσια σχολεία με την ευθύνη του      Δήμου ΟΦΕΙΛΟΥΝ να καλύπτουν τις ανάγκες των πλέον αδύναμων να      ανταποκριθούν οικονομικά. Προς αυτούς ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να παρέχουμε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ      ΣΤΗΡΙΞΗ ώστε να δικαιολογούμε ως Δήμος και το «έτος κοινωνικής πολιτικής»      που έχει ονομαστεί το 2012.
  • Τελευταίο, αλλά νομίζουμε      ουσιαστικό, είναι και το θέμα των δεσμεύσεων ενός Δημάρχου προς τους      φορείς-δημότες-κατοίκους. Θεωρούμε      ότι ένας δήμαρχος πριν δεσμευτεί για οτιδήποτε πρέπει να έχει μελετήσει      όλες τις παραμέτρους και να είναι συγκεκριμένος στις δεσμεύσεις του.      Αλλιώς κλονίζεται η εμπιστοσύνη των φορέων-δημοτών-κατοίκων και θεωρούν      πλέον τις όποιες δεσμεύσεις του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής ως έπεα      πτερόεντα…

 

Αγία Παρασκευή 04/06/2012                                                       Το Διοικητικό Συμβούλιο