Ο Πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Δρ. Νίκος Κανελλόπουλος, στη 16η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση

Ο Δρ. Νίκος Κανελλόπουλος, Διευθυντής & Πρόεδρος Δ. Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», συμμετέχει στη 16η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση με θέμα Μετατρέποντας την αβεβαιότητα σε σταθερότητα, σοφία και ανάπτυξη, η οποία πραγματοποιείται 2-3 Ιουλίου 2012 στο Αθήναιον Ιντερκοντινένταλ. Οι Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης εντάσσονται στο πλαίσιο των συνεδρίων που διοργανώνει το περιοδικό The Economist αλλά και το Economist Intelligence Unit σε περισσότερες από 50 χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα από το 1997.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δρ. Ν. Κανελλόπουλος καλείται να απαντήσει στο ερώτημα αν η Ελλάδα μπορεί να κατακτήσει κομβική θέση στην οικονομική ανάπτυξη της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ερώτημα-πρόκληση αν αναλογιστεί κανείς την παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. 

Ωστόσο, ο Δρ. Ν. Κανελλόπουλος απαντά θετικά προτάσσοντας αναπτυξιακούς στόχους με αιχμή την έρευνα και την καινοτομία. Προτείνει τη δημιουργία του Metropolitan Innovation Campus (MIC) στις εγκαταστάσεις του «Δημόκριτου» και τη συγκέντρωση σε αυτό των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων Ερευνητικών Κέντρων διεσπαρμένων στην Αττική. Στόχος η δημιουργία εθνικών ερευνητικών Πόλων Αριστείας με κρίσιμη μάζα προσωπικού και υποδομών, σε τομείς Ε&Τ που ενισχύονται σε επίπεδο παραγωγικών φορέων, εθνικών πρωτοβουλιών και κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, με την κατάρτιση «οδικών χαρτών» ενισχύεται η οικονομική ανάπτυξη αντίστοιχων με τους Πόλους Αριστείας παραγωγικών κλάδων. Το MIC θα προάγει, επίσης, εκπαιδευτικούς σκοπούς ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού και εγκαινιάζοντας νέες. Με τη λειτουργία, σε αυτό το πλαίσιο, Μονάδας παροχής υπηρεσιών (one-stop-shop), Μονάδας επίδειξης ώριμων και καινοτόμων τεχνολογιών (proof-of-concept unit) και την ανάπτυξη Θερμοκοιτίδας (incubator) αναμένεται η βέλτιστη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και η αποτελεσματική συνεργασία με τη βιομηχανία σε θέματα ανάπτυξης «πνευματικών δικαιωμάτων». Μέσω ενός τέτοιου δικτύου διάχυσης της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας, το MIC θα μπορέσει να λειτουργήσει ως κέντρο μεταφοράς τεχνολογίας στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και να κατακτήσει θέση ανάλογη αυτής που έχουν διεθνείς φορείς, όπως οι IMEC και Arizona State University.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο στο πνεύμα της διεθνούς πρακτικής ίδρυσης μεγάλων Τεχνολογικών Πάρκων, προσαρμοσμένο όμως στα ελληνικά δεδομένα, αφού προτείνεται η μέγιστη αξιοποίηση των υποδομών και των δυνατοτήτων επέκτασης καθώς και της δυναμικής των επιστημόνων, που παρέχει το μεγαλύτερο πολυκλαδικό Ερευνητικό Κέντρο της χώρας.