Προς επιβεβαίωση της παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του δήμου Αγ. Παρασκευής