Επιστολή της ΟΠΣΕ στο Δήμο προς στήριξη του Συλλόγου Μικρασιατών

ΑΘΗΝΑ 25 Ιουνίου  2012

                                                            Προς  τον

                                                            Αξιότιμο Κύριο

                                                            ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

                                                            Δήμαρχο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

                                                            Μεσογείων 415-417

                                                            15 343  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

                                                  Κοιν.: 1) Πολιτιστικό Σύλλογο

                                                                 Μικρασιατών ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

                                                           

                                                              2) Όλα τα Σωματεία της Ο.Π.Σ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα Προσφυγικού Συλλόγου για μετονομασίας  Πλατείας του

             Δήμου σας.

 

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

                                         Η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε.), μετά από αναλυτική  ενημέρωση του Διοικητικού της Συμβουλίου  κατά την έκτακτη συνεδρίαση αυτού, της 25ης Ιουνίου  2012, στην Αθήνα, και αίτημα, του Πολιτιστικού Συλλόγου  Μικρασιατών ΑΝ. Αττικής που εδρεύει στον Δήμο σας, τάσσεται ΟΜΟΦΩΝΑ υπέρ της ικανοποιήσεως του αιτήματος του προαναφερόμενου Πολιτιστικού συλλόγου.

Βεβαίως οι ονομασίες των διαφόρων οδών, πλατειών, αλσυλλίων κ.λπ.  έχουν πάντα  μία σημασιολογική έννοια και κυρίως δύνονται ονομασίες προκειμένου να τιμήσουμε κάποιους που έχουν κυρίως ιστορική αναδρομή για το έθνος.

Επειδή το ενδιαφερόμενο Σωματείο, μας έχει κοινοποιήσει και την με αρ. πρωτ. 34484 της 8.9.2011 αίτησή του με σκοπό την συζήτηση από το Δημοτικό σας Συμβούλιο του προαναφερόμενου θέματος, μας προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση το γεγονός ότι έχουν παρέλθει δέκα (10) μήνες από την υποβολή του αιτήματος και δεν έχει εισαχθεί ακόμα προς συζήτηση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στα θέματα ημερήσιας διάταξης σε κάποιο από τα Δημοτικά σας Συμβούλια, για τον λόγο αυτό θα σας παρακαλέσουμε να μας απαντήσετε ποιος ή ποιοι είναι οι λόγοι που δεν εισάγετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου και εμείς να καθορίσουμε την στάση μας.

             Η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε.) και τα διακόσια σαράντα δύο (242) Σωματεία Μέλη της, από όλη τη Ελλάδα, τάσσονται αλληλέγγυα στο δίκαιο και εύλογο αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών ΑΝ. Αττικής .    

             Θεωρούμε ότι, πέραν των οποιοδήποτε σκοπιμοτήτων και των οποιοδήποτε προβλημάτων λειτουργίας και ανάπτυξης τα οποία θα προκύψουν από αυτή την μετονομασία,  σε πλατεία Μικράς Ασίας και η οποία εκφράζει την καταγωγή, αρκετών  κατοίκων του Δήμου σας από την Μικρά Ασία και την καθ΄ ημάς Ανατολή  η μη ικανοποίηση  αυτού του αιτήματος συνιστά υποτίμηση της ιστορικής μνήμης και των αισθημάτων τους.

              Ως Ομοσπονδία Προσφυγιών Σωματείων  πιστεύουμε πως οτιδήποτε συντηρεί τη μνήμη αυτή Θα πρέπει να παραμένει αναλλοίωτο, όπως αναλλοίωτη θα πρέπει να είναι και  η ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού.

              Αναμένοντας την απάντησή σας, είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε συνεργασία επ’  ωφελεία όλων μας.

               

                                             Για το

                                             Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ                                        ΕΛΠΙΔΑ ΜΠΡΟΥΜΟΥ