Αθλητισμός και Εκπαίδευση από τον Γ. Σερκεδάκη

Η προετοιμασία αθλητών κορυφαίων επιδόσεων στο τένις σε σχέση με την εκπαίδευση είναι κάτι που λείπει παντελώς.

Οι μεταρρυθμίσεις στην Αντισφαίριση είναι στενά συνδεδεμένες με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση του αθλητή.

Για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που προκύπτουν, πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα σε ένα σύνολο στόχων.

Οι ΣΤΟΧΟΙ αποτελούν το συστατικό μέρος-κλειδί του συστήματος της Φυσικής Αγωγής. Αντικατοπτρίζουν το σύστημα κοινωνικών αξιών, οι οποίες προετοιμάζουν την νεολαία για την ζωή.

1. Ο στόχος της κοινωνίας σε ότι αφορά την αγωγή οφείλει να είναι η δημιουργία τέτοιων συνθηκών, ώστε η αγωγή που παρέχεται να συντελεί στην ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη του ανθρώπου, ο οποίος να είναι δημιουργικό άτομο και ενεργό μέρος της κοινωνικής προόδου.

2. Ο στόχος της αγωγής είναι η διαμόρφωση ανθρώπου, στον οποίο να ενώνεται αρμονικά ο πνευματικός πλούτος, η ηθική καθαρότητα και η σωματική τελειότητα.

3. Ο στόχος της Φυσικής Αγωγής είναι να εξασφαλίσει με δικά της μέσα τη σωματική τελειοποίηση σε αναπόσπαστη ενότητα με την ηθική και πνευματική τελειοποίηση.

Εφ όσων συμφωνήσουμε με τους προαναφερόμενους στόχους, μπορούμε να προχωρήσουμε στη προσπάθεια αντιμετώπισης του επίκαιρου διλλήματος: σχολείο ή αθλητισμός.

Ο αθλητής-μαθητής, που ασχολείται με την αντισφαίριση σε επίπεδο πρωταθλητισμού, αντιμετωπίζει σήμερα αναπόφευκτα το δίλημμα «αθλητισμός ή σχολείο». Αυτά τα δύο όμως δεν βρίσκονται από τη φύση τους σε καμία αντίθεση. Τα φέρνει σε τεχνητή αντίθεση η (δυς-)λειτουργία του σημερινού συστήματος εκπαίδευσης. Ο πρωταθλητής, παρά το τεράστιο φόρτο υποχρεώσεών που έχει, πρέπει οπωσδήποτε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες παρουσίες στο σχολείο, παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις εκπροσωπεί το ίδιο το κράτος σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Το κράτος, δηλαδή η κοινωνία, του ζητάει την ιδία στιγμή και να το εκπροσωπήσει αλλά και να είναι παρών στο σχολείο. Αυτό αφορά τόσο την προετοιμασία όσο και τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Σήμερα οι αθλητές που είναι άριστοι μαθητές διαλέγουν συχνά σε αυτό δίλλημα το σχολείο λόγο της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και παρατούν το πρωταθλητισμό.

Η λύση βρίσκεται από τη μία στην καλυτέρευση της λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων αθλητικών σχολείων, τα οποία όμως μέχρι σήμερα απέδειξαν την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων, ή στην ίδρυση νέων αθλητικών σχολείων, που θα μπορούσαν (να «ανήκουν») να εποπτεύονται και από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες σε στενή συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ και τη ΓΓΑ.

Από την άλλη προσφέρεται η λύση ενός κοινού αλλά ευέλικτου σχολείου, όπου θα μπορεί ο αθλητής-μαθητής, που δεν θα επιλέξει τη λύση του αθλητικού σχολείου (για λόγους γεωγραφικούς, οικογενειακούς ή άλλους) να παρακολουθεί κάτω από έλεγχο του προπονητή και των γονέων τα μαθήματα που προλαβαίνει και τα υπόλοιπα θα τα κάνει μέσω Η/Υ εξ΄ αποστάσεως με καθηγητή-ές που θα διαθέτει για αυτό το λόγο το ΥΠΕΠΘ. Το ίδιο αφορά και τις εξετάσεις, όπου ο αθλητής-μαθητής θα δίνει τις εξετάσεις όποτε είναι έτοιμος, δηλαδή ακόμα και πχ στις διακοπές ή στη διάρκεια των αθλητικών του υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι θα έχει και τη δυνατότητα να παρατείνει τη διάρκεια της μαθητείας του χωρίς αυτό να ερμηνεύεται ότι έμεινε σε κάποια τάξη. Αυτή η ρύθμιση θα αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δηλαδή ιδιαίτερα το Γυμνάσιο και το Λύκειο αλλά και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ίσως και την βασική στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού.

Και οι δύο προαναφερόμενες δυνατότητες θα συνυπάρξουν συγχρόνως και ο αθλητής θα επιλέγει την πιο κατάλληλη.

Είναι αναμενόμενο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απαραίτητο, ότι οι αθλητές υψηλών επιδόσεων θα διαλέγουν ως αντικείμενο των μελλοντικών τους σπουδών την αντισφαίριση με σκοπό να ασχοληθούν με αυτή ως προπονητές. Τα ΤΕΦΑΑ της χώρας μας θα πρέπει να αναβαθμιστούν από Τμήματα που είναι σήμερα σε Σχολές.
Αυτές οι Σχολές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού θα αποτελούνται από δύο Τμήματα

1. Τμήμα Φυσικής Αγωγής

2. Τμήμα Αθλητισμού

και θα χορηγούν, φυσικά, ξεχωριστά Πτυχία: το Τμήμα Φυσικής Αγωγής θα χορηγεί Πτυχίο Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και το τμήμα Αθλητισμού θα χορηγεί Πτυχίο Προπονητή του αντίστοιχου αθλήματος.
Αυτό σημαίνει διαφορετικές εισαγωγικές εξετάσεις για το κάθε Τμήμα, διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών καιδιαφορετική επαγγελματική αποκατάσταση. Διευκρινίζουμε ότι οι υποψήφιοι για σπουδές στο Τμήμα Αθλητισμού θα πρέπει να έχουν διαγράψει σημαντική σταδιοδρομία στο αγώνισμά τους για να γίνουν δεκτοί, διότι το πρόγραμμα σπουδών θα τους αντιμετωπίζει ως έτοιμους αθλητές-πρωταθλητές και θα αποφοιτούν ως προπονητές υψηλών προδιαγραφών.

Οι πτυχιούχοι αυτών των Τμημάτων θα έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν την επαγγελματική τους ιδιότητα αποκτώντας Πτυχίο του άλλου Τμήματος μετά από διετή παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων του άλλου Τμήματος, που δεν περιείχε το δικό τους Πρόγραμμα σπουδών.

Θεωρούμε ότι οι προαναφερόμενες προτάσεις προσφέρουν λύσεις οι οποίες θα εξαλείψουν την σημερινή τεχνητή αντίθεση σχολείο-αθλητισμός και θα καταφέρουν να συνεργαστούν αρμονικά αυτοί οι δύο χώροι, διότι είναι απαραίτητη η συνύπαρξη της απαρεμπόδιστης προετοιμασίας του αθλητή για κορυφαίες επιδόσεις μαζί με την επιτυχημένη του σχολική σταδιοδρομία και την επαγγελματική του αποκατάσταση.”

πηγή: http://www.tennisnews.gr/greek-tennis/regional/8526-tennis-educatiob