Μειώθηκαν οι αποδοχές των δημάρχων αντιδημάρχων και Γενικών Γραμματέων δείτε πόσο

Μειώθηκαν οι αποδοχές των δημάρχων αντιδημάρχων και Γενικών Γραμματέων των δήμων σύμφωνα με σημερινή απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας. Σύμφωνα με την απόφαση
Καθορίστηκαν οι μηνιαίες αποδοχές των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ως εξής :
Α. Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Βασικός μισθός 3.700 €
•Επίδομα θέσης ευθύνης 1.000 €
•Έξοδα παράστασης 300 €

Β. Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων.
•Βασικός μισθός 3.200 €
•Επίδομα θέσης ευθύνης 950 €
•Έξοδα παράστασης 100 €

Σύμφωνα με το νόμο οι αμοιβές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ακολυοθούν τις αμοιβές των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων ως εξής:

– Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων θα λαμβάνουν τις αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου.
– Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους θα παίρνουν το 80% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα υπουργείου.
– Δήμαρχοι σε δήμους μέχρι 20.000 κατοίκων θα λαμβάνουν το 60% των αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου.

Οι αποδοχές του δημάρχου οριοθετούν και τις αποδοχές των αντιδημάρχων καθώς και των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων. Οι αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που λαμβάνουν οι δήμαρχοι σε κάθε δήμο και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων το 40%.