Επιστολή προς το Δήμαρχο από την Συντονιστική Επιτροπή Δημοτικής Διαβούλευσης

 

Αγία Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣ:

–          κ. Βασίλειο Ζορμπά, Δήμαρχο Αγ. Παρασκευής

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

–          Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

–          Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αγ. Παρασκευής

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

 

Με την υπ’ αριθμ. 395/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ως ο νέος νόμος  Τ.Α. (επονομαζόμενος «Καλλικράτης») ορίζει. Στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μετέχουν όλες οι συλλογικότητες του Δήμου και απλοί πολίτες. Τον Ιανουάριο του 2012 με προσωπική σας πρόσκληση κλήθηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με σκοπό την έναρξη διαλόγου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2012 – 2014. Μάλιστα, κατόπιν αιτήματος σας, σχεδόν όλοι, καταθέσαμε και τις ανάλογες παρατηρήσεις, προτάσεις και εισηγήσεις μας.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση συζήτησης του σχεδίου προγράμματος δράσης είχατε δεσμευτεί ότι τον Σεπτέμβρη θα γινόταν νέα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, με συγκεκριμενοποίηση των αξόνων δράσης και τις  προτεραιότητες αυτής σε σχέση και με τις προθέσεις της δημοτικής αρχής.

Σ’ αυτή τη συνεδρίαση εξελέγη και τριμελής συντονιστική επιτροπή για τον συντονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Δημοτικής Διαβούλευσης, την οποία αποτελούμε οι υπογράφοντες το κείμενο.

Δυστυχώς, ο Σεπτέμβριος, όπως και ο Οκτώβριος παρήλθαν άκαρποι και σημαντικά ζητήματα του Δήμου δεν τίθενται υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ούτε  για  άσκηση συμβουλευτικού ρόλου προς τη δημοτική αρχή. Επειδή όμως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας αυξάνονται ραγδαία, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τη δέσμευσή σας προς εμάς και να ζητήσουμε την άμεση σύγκλιση της εν λόγω Επιτροπής.

Θεωρούμε ότι με την εθελοντική μας πρωτοβουλία να γίνουμε και εμείς μέρος όχι μόνο της εκφοράς απόψεων της κοινωνίας, αλλά και της επίλυσης των προβλημάτων, θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε πολλά ζητήματα της καθημερινότητάς μας στον Δήμο Αγίας  Παρασκευής.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και ευελπιστούμε στην υιοθέτηση του αιτήματός μας με την άμεση σύγκλιση της Επιτροπής Δημοτικής  Διαβούλευσης του Δήμου μας.

 

Η τριμελής συντονιστική επιτροπή:

Γιώργος Κόκκας, Εκπρόσωπος  Επιτροπής Τοπικής  Δημοκρατίας

Αναστάσιος Μίχας, Εκπρόσωπος  Συλλόγου  Κατοίκων  Τσακού

Ιλεάνα Σακκά , Εκπρόσωπος  Δημοτών Αγ. Παρασκευής