Η Ένωση Γονέων Αγίας Παρασκευής χαιρετίζει Συνενώσεις-Συγχωνεύσεις-Καταργήσεις -Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων

Η Ένωση Γονέων Αγίας Παρασκευής χαιρετίζει την ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τις Συνενώσεις-Συγχωνεύσεις-Καταργήσεις αλλά και Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων στην πόλη μας, για το σχολικό έτος 2013-2014 όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ.298/2012 απόφασή του την οποία επισυνάπτουμε.

Η θετικότατη αυτή απόφαση μπορεί να καταστεί και ουσιαστική μόνο εάν ο Πρόεδρος της ΔΕΠ και εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος υπεύθυνος για την Παιδεία προβεί άμεσα και έγκαιρα στις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τον ΟΣΚ και όποιον άλλον είναι υπεύθυνος για τα αναφερόμενα θέματα.

Β45ΝΩ6Υ-ΣΜΝ-signed.pdf

 

                                                                          Αγία Παρασκευή 6/12/2012

                                                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                                                                   Η Γεν.Γραμματέας

Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα                                                 Δέσποινα Μαντζανά-Πέπονα