Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκρότηση των υπηρεσιών του Δήμου με βάση τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε εφαρμογή των προϋποθέσεων και πλαισίων που θέτει ο «Καλλικράτης».
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με ικανοποίηση ενημερώνει τους πολίτες ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 126 Β’ 28/1/2013, ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

Μετά από επτά περίπου χρόνια εφαρμογής του προηγούμενου Οργανισμού, ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής είναι αποτέλεσμα γόνιμης συνεργασίας και συντονισμένης -επίπονης προσπάθειας της Διοίκησης και των αρμοδίων Υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου μας.

Συντάχθηκε με γνώμονα τα σύγχρονα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης και στόχο την άρτια οργάνωση των δομών λειτουργίας , την βέλτιστη απόδοση των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΟΕΥ-2013

 

Τροποποίηση-2014