Για τρίτη Παρασκευή η ΝΙΚΗ καθαρίζει χώρους επικίνδυνους για φωτιά

«ΝΙΚΗ»: ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΘΟΥΝ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΧΟΡΤΑ

Για τρεις συνεχείς Παρασκευές, βοηθήσαμε τους κατοίκους στα Πευκάκια, ώστε να καθαρισθούν συγκεκριμένοι χώροι από πολλά και ψηλά χόρτα για τον κίνδυνο φωτιάς. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε όπου μας ζητηθεί.