Σ. Παπαμιχαήλ: Υπόθεση Σιστοβάρη – Σαμουρέλη και Δημοτικών Εκπροσώπων αυτών

Του Σ.Α.Παπαμιχαήλ

Δικηγόρου

πρ. δημοτικού συμβούλου

Δημοσιεύθηκε την 7η τρέχοντος, μετά ενάμιση έτος από την εκδίκαση (15 Μαΐου 2012), η απόφαση του Πολιτικού Εφετείου Αθηνών για την οζουσα υπόθεση της παράνομης κατεδάφισης της Βίλας Σιστοβάρη και των σχετικών δικαιωμάτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Και η απόφαση αυτή έκρινε τελεσίδικα ότι

1.     «..οι υλικές πράξεις της κατεδαφίσεως ή ανεγέρσεως ή επεκτάσεως κτίσματος επί ακινήτου … εκφεύγουν της τακτικής διαχειρίσεως, όμως η βλαπτικότητα τους από οικονομική άποψη δεν είναι δεδομένη»

2.     «..οι εν λόγω πράξεις (σ.σ. κατεδάφισης κλπ) αποβαίνουν όντως επιβλαβείς..»

Εξάλλου, απέρριψε την αιτίαση των Αθανασίου Σιστοβάρη και «Λ. Σαμουρέλης και σία ο.ε.», ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εξέπεσε του δικαιώματος του επί του Ακινήτου, διότι προσπάθησε να προστατεύσει αυτό δικαστικά (ρήτρα εκπτώσεως).  

Πρόκειται για μία ακόμη δικαστική απόφαση, η οποία δικαιώνει όσους αγωνίζονται για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου και αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πολύχρονη προσπάθεια να παραμείνει το ακίνητο στο Δήμο Αγίας Παρασκευής και να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τη βούληση του ευεργέτη – διαθέτη Σιστοβάρη αλλά και των κατοίκων της πόλης, ως κοινόχρηστος χώρος ήπιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, πρασίνου και αναψυχής.

Και όσοι συνεχίζουν να υπηρετούν τα συγκεκριμένα παράνομα συμφέροντα, ακόμη και με την παρουσία τους ως μαρτύρων υπερασπίσεως τους στις ποινικές δίκες, όπως έπραξε ο επί δημαρχίας Γιαννακόπουλου αναπληρωτής αυτού πολιτικός μηχανικός Κρητικίδης, πρέπει επιτέλους να συμμορφωθούν με το κοινό αίσθημα, το οποίο διαρκώς επικυρώνουν δικαστικές αποφάσεις.

Η δε Δημοτική Αρχή πρέπει άμεσα να τροποποιήσει το Πολεοδομικό Σχέδιο και να κηρύξει το Κτήμα Σιστοβάρη χώρο πρασίνου και πολιτισμού.       

Ο αγώνας δεν πρέπει να σταματήσει.-