Ο Γιώργος Δημαράς εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου στην επιτροπή σύμβασης ΠΑΟΔΑΠ & ΣΥΝ+ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο Αντιπ/ρχης Βορείου Τομέα κ. Κων/νος Μανιάτης εισηγήθηκε υπέρ της έγκρισης σκοπιμότητας, σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αγίας Παρασκευής, του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.), του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΥΝ+ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης, μέσω της εκμάθησης μουσικής στους σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου Αγίας Παρασκευής.

Ο ΠΑΟΔΑΠ αναλαμβάνει αποκλειστικά τη χρηματοδότηση του ανωτέρου έργου στο σύνολό του από τον προϋπολογισμό του και τις εισφορές των μελών του. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στις 217.710,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

DimarasGeorge

Εκπρόσωπος του περιφερειακού Συμβουλίου ορίζεται ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Γιώργος Δημαράς για τη συμμετοχή του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.