Διευκρινήσεις Δημάρχου κ. Ζορμπά για την προθεσμία μεταδημότευσης

ZorbasVasilis

Διευκρινήσεις για την προθεσμία μεταδημότευσης

Λόγω του ότι πολύς θόρυβος δημιουργήθηκε με τις ανακοινώσεις για την προθεσμία μεταδημότευσης, επιθυμώ να διευκρινίσω τα εξής:

Η ΕΠΙΣΗΜΗ καταληκτική ημερομηνία για τις ενέργειες των κατοίκων του Δήμου που επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν είναι, ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, η 28η Φεβρουαρίου 2014. Η ημερομηνία αυτή προκύπτει από τα έγγραφα του ΥΠΕΣ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που υπάρχουν στον Δήμο και βάσει των οποίων μια Διοίκηση υποχρεούται να λειτουργεί. Την πληροφόρηση αυτή έκανε γνωστή η Δημοτική Αρχή, με ανακοίνωσή της, στις 2 Δεκεμβρίου 2013.  Δεν είναι δυνατόν η Διοίκηση να λειτουργεί με φήμες, πληροφορίες ή τηλεοπτικές συνεντεύξεις.

Η ανακοίνωση του κ. Σταθόπουλου που εκδόθηκε τις προηγούμενες ημέρες και που ανέφερε ως προθεσμία την 14η Μαρτίου 2014, δεν στηρίζεται σε επίσημα στοιχεία αλλά σε πληροφορίες. Για το λόγο αυτό και εξέδωσα την ανακοίνωσή μου, για να μην υπάρχει σύγχυση και οποιαδήποτε πιθανότητα απώλειας του δικαιώματος μεταδημότευσης κάποιου πολίτη. Εξυπακούεται, ότι δεν πιστεύω ότι ο κ. Σταθόπουλος εξέδωσε την ανακοίνωσή του σκοπίμως αλλά από έλλειψη πλήρους ενημέρωσης.

Όσον αφορά δημοσίευμα τοπικής ηλεκτρονικής σελίδας για το θέμα, αν και ανάξιο λόγου γενικά,  δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρο. Αφού δεν αναφέρεται παρά μόνον σε κατάθεση τροπολογίας Νόμου και όχι σε Νόμο ή σε Υπουργική Απόφαση. Ακόμη και έτσι να ήταν, δεν υφίσταται κάποια επίσημη ενημέρωση στο Δήμο, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επαφή με το ΥΠΕΣ για έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση. Εάν και εφ΄όσον υπάρξει επίσημη αλλαγή της ισχύουσας ημερομηνίας, ο Δήμος θα ενημερώσει υπεύθυνα τους πολίτες. 

 

Βασίλης Ζορμπάς

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής