Ευχαριστίες & ενημέρωση για την εξέλιξη των έργων εως την 31/8/14.Του Κων/νου Τσιαμπά

TsiampasKwn-nosΦίλες και Φίλοι

Παραδίδοντας τη διοίκηση του Δήμου στις 1/9/2014 στη δημοτική παράταξη

΄΄ Νίκη για την Αγία Παρασκευή ΄΄ θα ήθελα να  ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την υποστήριξή σας στον όμορφο αγώνα που δώσαμε με την παράταξή μας ΄΄Αγία Παρασκευή η Πόλη μας΄΄ και στον οποίο με αναδείξατε πρώτο Δημοτικό Σύμβουλο από τους υποψηφίους όλων των παρατάξεων.

Θεωρώ  υποχρέωσή μου απέναντιστους κατοίκους   να συνεχίσω να αγω-νίζομαι με αίσθημα καθήκοντος και προσφοράς, με ήθος και τιμιότητα από τη θέση της αντιπολίτευσης που όρισε τη παράταξή μας η πλειοψηφία των δημοτών.

Με το σκεπτικό αυτό θεωρώ σκόπιμο να ενημερώσω τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής για την εξέλιξη των έργωνμε την 31/8/2014:

1.Συντηρήσεις –Επισκευές –Βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2012 Π/Υ  250.000 ευρώ (εξαιρου-μένων των τεσσάρων που ανακατασκευάσθηκαν από το πράσινο ταμείο):

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Οι παιδικές χαρές είναι συντηρημένες  και λειτουργικές. Με την συγκεκριμένη εργολαβία πέραν από τη συντήρηση –αντικατάσταση παλαιών και επικίνδυνων παιγνιδιών και επισκευή της περίφ-ραξης, έγινε επέκταση της καλυπτόμενης επιφάνειας με πλάκες ασφαλείας στις βάσεις των παιγνιδιών για περισσότερη ασφάλεια των παιδιών.

2. Συντηρήσεις –Επισκευές –Βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2014  Π/Υ  175.000 ευρώ:

Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία δημοπράτησης.

3.   Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2013 (100.000 ευρώ):

Το έργο, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

4. Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2013 Π/Υ 120.000 ευρώ το 2013 και 130.000 ευρώ για το 2014):

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.  Έχει εκτελεσθεί  το 20 %   των εργασιών.

5. Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2013  Π/Υ 120.000 ευρώ το 2013 και 130. 000 ευρώ το 2014):

Το έργο ολοκληρώθηκε

6.  Καθορισμός – απόφραξη φρεατίων Π/Υ 24.600 ευρώ:

Το έργο ολοκληρώθηκε. Καθαρίσθηκαν περίπου 800 φρεάτια.

7. Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων(στρατόπεδο Σπυρούδη) Π/Υ 24.600 ευρώ:

Το έργο ολοκληρώθηκε και απομένουν οι συνδέσεις με τα κτίρια οι οποίες θα γίνουν με την εργολαβία των συνδέσεων με τα ακάθαρτα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

8.Καθαρισμός ρεμάτων Π/Υ 24.600 ευρώ:

Αναμένεται η ανάδειξη μειοδότη για να υλοποιηθεί.

9.Ανακατασκευή ασφαλτικών δαπέδων και εξοπλισμός αύλειων χώρων σχολείωνΠ/Υ 100.000 ευρώ:

Απαιτείται η έκδοση άδειας από την Πολεοδομία για να γίνουν οι συγκεκριμένες εργασίες. Αφού εξασφαλισθούν θα ολοκληρωθούν οι διαδι-κασίες . Η  πίστωση έχει δεσμευθεί .

10.Περίφραξη οικοπέδων Π/Υ 20.000 ευρώ.

Περιφράχθηκαν τα οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Αγ. Παρασκευής ώστε να σταματήσει ο σφετερισμός τους  από διάφορους .

11.Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού τεσσάρων παιδικών χαρών  Π/Υ 245.262 ευρώ.

Το έργο ολοκληρώθηκε. Κατασκευάσθηκαν τέσσερεις παιδικές χαρές με πιστοποίηση  από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και οι οποίες αποτελούν στολίδι για την πόλη μας.

12.Εργασίες καθαρισμού και αποκατάσταση περίφραξης στο Ο.Τ. 111 Π/Υ 10.000 ευρώ  (κολυμβητήριο).

Το κολυμβητήριο περιφράχθηκε, καθαρίσθηκε και ασφαλίσθηκε.

13. Πεζογέφυρα Γελαδάκη (το έργο παρακολουθείται από το ΥΠΕΚΑ)

Το έργο ολοκληρώνεται μετά από 20 και πλέον χρόνια. Απομένει η κατασκευή:

–   Των Ασανσέρ

–       Των μεταλλικών σκαλών

–       Του Σκέπαστρου του αρχαιολογικού χώρου

–       Των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (κάγκελα) της γέφυρας

Εκτιμάται ότι θα δοθεί για χρήση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

14.Κατασκευή αγωγών Ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευή έτους 2013 Π/Υ 190.000 ευρώ (δημόσιες επενδύσεις Υπουργείου Ανάπτυξης).

Το έργο ολοκληρώθηκε

 15. Διαμόρφωση αυλείου χώρου Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου Π/Υ 80.000 ευρώ.

Μετά από 12μηνη και πλέον συνεργασία με τον Ιερέα του ιερού ναού και καταγραφή των θέσεών του η μελέτη βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στον Π/Υ του 2015, και εκτιμούμε ότι θα υιοθετηθεί και από τη νέα διοίκηση για την κατασκευή του έργου.

16.Συντηρήσεις –Επισκευές –Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014Π/Υ300.000 ευρώ:

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22/7/2014 και θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδοχικές ενέργειες σε χρόνο για να υπογραφεί η σύμβαση και να αρχίσουν οι εργασίες. Στην παρούσα μελέτη έχουν προβλεφθεί και οι  εργασίες που απαιτούνται σε κάποια σχολεία και τις οποίες δεν μπορέσαμε να  κάνουμε με την προηγούμενη εργολαβία λόγω των πολλών και ανώνυμων!!!!!! καταγγελιών που οδήγησαν σε συλλήψεις των εργαζομένων.  Οι γονείς δεν πρέπει να ανησυχούν για τις κτιριακές  εγκατα-στάσεις   των  σχολείων, παρότι είναι πεπαλαιωμένες, βρίσκονται σε καλή κα-τάσταση και εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Εμείς θα σταθούμε δίπλα στην νέα διοίκηση και δεν θα δημιουργήσουμε προβλήματα, με ενέργειες φανερές ή κρυφές  καθότι πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν είναι χώρος για αντιπολιτευτική μιζέρια.

17. Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ με επτά (7) δράσεις  Π/Υ  879.546ευρώ.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο και έχουν δρομολογηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

18.  Επεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου του 3ου δημοτικού σχολείου (80.000 ευρώ).

Το έργο ολοκληρώθηκε

19.Βιοκλιματική  ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγ. Παρασκευής Π/Υ 9.520.000,000.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η νέα Διοίκηση η οποία ενημερώθηκε πλήρως  για την εξέλιξη του έργου, τόσο μεμονωμένα τα αρμόδια στελέχη της, όσο και σε ευρεία σύσκεψη με την συμμετοχή όλων των παρατάξεων,   είναι υποχρεωμένη να παρακολουθήσει το έργο ώστε αυτό να κατασκευασθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και  να είναι χρηστικό για τους δημότες για τις επόμενες δεκαετίες.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξει στην υλοποίηση των ρυμοτομιών οι οποίες προβλέπονται στην μελέτη και στην προγραμματική σύμβαση  με την Περιφέρεια ως υποχρέωση του Δήμου έναντι της χρηματοδότησης ,το έργο έχει δημοπρατηθεί και υπάρχει ανάδοχος. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπισθεί με μεγάλη προσοχή σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες. Η απερχόμενη διοίκηση και εγώ προσωπικά έκανα πολλές συναντήσεις με την έναρξη του έργου και εξασφαλίσαμε την  καταρχή θετική ανταπόκριση, δυστυχώς  μετά  τις εκλογές έγινε αρνητική.

20.Κατασκευή αγωγών Ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευή έτους 2014 Π/Υ 950.000 ευρώ(δημόσιες επενδύσεις).

Η εκτέλεση του έργου κρίθηκε απολύτως αναγκαία πριν την εκτέλεση του έργου΄΄Βιοκλιματική  ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατο-δρόμων στο Κοντόπευκο΄΄. Η πίστωση εξασφαλίσθηκε άμεσα από τις δημόσιες επενδύσεις,με παρέμβαση της Διοίκησης Ζορμπά στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Πρόσφατα υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια και θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου. Με το έργο λύεται μερικώς το πρόβλημα των Ομβρίων του Κοντοπεύκου. Η νέα Διοίκηση εκτός από την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου  πρέπει να προγραμματίζει κάθε χρόνο την εκτέλεση αγωγώνομβρίων έστω και σε ένα κάθετο δρόμο του Κοντοπεύκου  ώστε σταδιακά και σε λίγα χρόνια να λυθεί το πρόβλημα των πλημμυρών στις βροχοπτώσεις.Για το 2015 έχουμε προβλέψει150.000 ευρώ και ελπίζουμε ότι η νέα διοίκηση να το προχωρήσει.

 

21.Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Ελ. Βενιζέλου και Πατρ.Γρηγορίου Π/Υ 1.528.749,66 ευρώ (ΕΣΠΑ).

Το έργο ολοκληρώθηκε

22.Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης Π/Υ 909.052,87 ευρώ(ΕΣΠΑ).

Μετά από 20 και πλέον χρόνια ο έργο επιτέλους κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, είναι χρηστικό -λειτουργικό –ασφαλές και ομορφαίνει την πόλη μας. Για την ολοκλήρωσή του απομένει η τοποθέτηση :

α. 45 προστατευτικώνκιγκλιδωμάτων στο τμήμα από Αρτέμιδος μέχρι Ασημακοπούλου.

β. Τωνπροστατευτικώνκιγκλιδωμάτων στους χώρους στάθμευσης (πάρκιν)

γ.  6  στάσεων

δ.  Των  μεταλλικών καλαθιών απορριμμάτων.

Οι παραπάνω εργασίες δεν πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα λόγω αδυναμίας του αναδόχου να ανταποκριθεί. Η διοίκηση του Δήμου σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία εφήρμοσε την σχετική νομοθεσία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση εκ μέρους του αναδόχου έχουν πα-ραγγελθεί τα ελλείποντα υλικά και εντός του Σεπτεμβρίου θα τοποθετηθούν.

Η διοίκηση Ζορμπά  αφού έκανε τις αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις  στη διασταύρωση των οδών Αγ. Ιωάννου και Ελβετίας ζήτησε με έγγραφο  (αρ.πρωτ:3007725/7/2014) από την ΕΘΕΛ την δρομολόγησητου λεωφο-ρείου Β5  στην κάθοδο της Αγ. Ιωάννου.

23.Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού  Π/Υ 2.894.552,59ευρώ(ΕΣΠΑ).

Έχουν απομείνει οι παρακάτω εργασίες :

α. Τοποθέτηση των φωτιστικών τύπου ΠΑΝΕΛ στις οδούς Λευκωσίας, Νικηταρά (εκτός δύο στην συμβολή με τη Ελ. Βενιζέλου), Κριεζώτου και τριών στην Κυκλάδων (ανάμεσα Νικηταρά και Λευκωσίας). Επίσης πρέπει να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα στην οδό Καραϊσκάκη.

β. Τοποθέτηση στην Κριεζώτου των ελλειπόντων σχαρών σε ένα  φρεάτιο ομβρίων.

γ. Κατασκευή ενός διπλού φρεατίου ομβρίων στην διαστάυρωση Μπότσαρη και Κυκλάδων κάθετο στην Μπότσαρη.

   24.  Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στα Πευκάκια (Ο.Τ.405) Π/Υ 3.344.929.28ευρώ(ΕΣΠΑ).

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και απομένουν οι εργασίες από τις ΟΚΟ.

και η παράδοση επίπλων και μέρος των συσκευών της κουζίνας.

      25. Πεζογέφυρα στο ύψος της Πλατείας Πέτρουλα (παλιό ΙΚΑ) , συμβολή οδών Χίου – Μεσογείων – Πέτρουλα.

Το έργο Συμπεριελήφθη στο πρόγραμμα κατασκευής  6 πεζογεφυρών στο λεκανοπέδιο  Αττικής,μετά από παρέμβαση της διοίκησης Ζορμπά στο ΥΠΕΚΑ. Σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας δνσης του ΥΠΕΚΑ ολοκληρώθηκε η μελέτη και  θα ακολουθήσει  δημοπράτησηκαι η κατασκευήτου έργου. Η νέα Διοίκηση πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη ώστε να κατασκευασθεί το έργο.

 

        26. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

α. Ένα από τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει  ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής  είναι και το Δημοτικό  Κοιμητήριο.

β.Από 1/1/2011 αναλαμβάνοντας  τη διοίκηση του Δήμου θέσαμε σε πρώτη προτεραιότητα  την αναβάθμιση του  κοιμητηρίου ώστε να δώσουμε  σε αυτό   ανθρώπινη  και κοινωνική διάσταση.

γ. Με την αρ. πρωτ. 1042773/108/Α0010/14-3-12  ΚΥΑ  των υπουργών  Οικονομικών και Εσωτερικών εξασφαλίσαμε  έκταση  8695,00 τμ .

δ. Το Φεβρουάριο του 2012 αρχίσαμε την διαδικασία   για την άρση της απόφασης που έκρινε τον χώρο έμπροσθεν του κοιμητηρίου και μέχρι την οδό Νεαπόλεως (5713 τ.μ. αποτελεί τμήμα των 8695 τ.μ.)) ΑΝΑΔΟΣΩΤΕΑ . Με το υπ΄άριθμ:   44/Δ/2014  ΦΕΚ πετύχαμετηνάρση της αναδάσωσης του χώρου έμπροσθεν του κοιμητηρίου και μέχρι την οδό Νεαπόλεως, δίδοντας πλέον την έννομη δυνατότητα στον Δήμο να προβεί σε εργασίες για την αναβάθμισή του.

ε. Η νέα διοίκηση με πιστώσεις από τα έσοδα του κοιμητηρίου τα οποία είναι ανταποδοτικά  (διατίθενται μόνα για αυτό) οφείλει να προχωρήσει άμεσα:

–  Στην αναβάθμιση  των προσφερομένων  υπηρεσιών του κοιμητηρίου  με την  αύξηση των δυνατοτήτων αυτού, με πρόβλεψη και προοπτική  το μέλλον. Τονίζεται ότι ΔΕΝ χρειάζεται να  γίνει επέκταση του χώρου ταφής στο χώρο μεταξύ οδού Νεαπόλεως   και του παράλληλου προς αυτήν  μαντρότοιχου.

–  Ανέγερση διοικητηρίου  με  όλους τους απαραίτητους χώρους.

–  Κατασκευή των απαραίτητων βοηθητικών χώρων.

–  Στην κατασκευή διώροφων – υπέργειων τάφων

– Στην ανέγερση  εκκλησίας  (υπάρχει πίστωση από δωρεά κλη-ροδοτήματος περίπου 280.000 ευρώ από το 2001), ώστε να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο, να κλείνουν κεντρικοί δρόμοι για να διέρχονται  οι  πομπές των νεκρώσιμων τελετών

στ. Εμείς θα σταθούμε δίπλα  στην νέα διοίκηση η οποία σε συνεργασία με τις παρατάξεις και τους ιερείς της πόλης μας  να κατασκευάσουμε   ένα σύγχρονο  κοιμητήριο που να τιμά τους νεκρούς της.

 

Τσιαμπάς Κων/νος

Δημοτικός Σύμβουλος

Υποστράτηγος ε.α.

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων