Ανακοίνωση του Δημάρχου Αγ. Παρασκευής σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου

Στις 31/08/2014, τελευταία μέρα της Δημοτικής Αρχής Β. Ζορμπά, το ταμειακό υπόλοιπο που καταγράφηκε στους λογαριασμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής ήταν 4.701.203,83 €. Αντίστοιχα, την ίδια χρονική στιγμή οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου ανέρχονταν στο ποσό των 1.746.890,06 €. Δηλαδή το καθαρό ταμειακό υπόλοιπο ήταν 2.954.313,77 €.

Από μία πρώτη ματιά φαίνεται ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει υπόλοιπο για αξιοποίηση και έργα. Η ανάλυση, όμως, του ταμειακού υπολοίπου του Δήμου και το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες κωδικών, που είναι δεσμευτικές, οδηγούν στις εξής βασικές παρατηρήσεις:

  1. Τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανέρχονται στο ποσό των 2.796.571,40 €, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες των αντίστοιχων υπηρεσιών.
  2. Υπάρχει σε κλειστό λογαριασμό το ποσό των 254.998,23 €, δεσμευμένο για την ανέγερση Ναού στο Δημοτικό Κοιμητήριο.
  3. Υπάρχει ποσό 826.248,97 € που είναι ΣΑΤΑ (κρατική επιχορήγηση που αφορά μόνο τεχνικά έργα), το οποίο έχει κατανεμηθεί μόνο σε συγκεκριμένους κωδικούς εξόδων του Τεχνικού Προγράμματος.
  4. Υπάρχει, τέλος, ποσό 187.691,34 € που είναι ΣΑΤΑ Σχολικών Κτηρίων, που επίσης έχει κατανεμηθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα για τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου.

Προδήλως φαίνεται ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, ως αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών, και αφορά ουσιαστικά τα Τακτικά μας Έσοδα λόγω του ότι:

  1. Το Κεντρικό κράτος έχει μειώσει περισσότερο του 60% την επιχορήγησή του στους Δήμους από το 2010 σε εφαρμογή των πολιτικών του Μνημονίου, ενώ παράλληλα μας έχει «φορτώσει» αρμοδιότητες και
  2. Όπως προκύπτει από τις εκθέσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι Δημότες μας αδυνατούν να τακτοποιήσουν υποχρεώσεις λόγω της διάχυτης πλέον φτωχοποίησης της κοινωνίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.