Συγκροτείται Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Εργαλείο άμεσης δημοκρατίας

περιφέρεια

Η νέα Περιφερειακή Αρχή αποφάσισε τη συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 178 του νόμου 3852/2010, για την τρέχουσα περίοδο 2014 – 2019. Στην Επιτροπή διαβούλευσης μετέχουν παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, συγκεκριμένα, εκπρόσωποι των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, επαγγελματικών επιμελητηρίων, επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων, φορέων, συνεταιρισμών, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και δημότες. Στην Επιτροπή εκπροσωπούνται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και οι κρατικές υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια.

Το αντικείμενο της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ευρύ. Αφορά στην εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας, στη γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται ενώπιόν της από την Περιφερειάρχη ή το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην εξέταση προβλημάτων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και στη διατύπωση γνώμης για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων.

Η ενεργοποίηση αυτού του θεσμού από τη νέα Περιφερειακή Αρχή εγγράφεται στο πλαίσιο της ανάγκης για μια νέα λειτουργία της Περιφέρειας, με διαφάνεια, ανοικτής στους πολίτες και τους φορείς τους, συμμετοχική, με ρόλο και λόγο στους δημότες. Η Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί και πρέπει να γίνει εργαλείο άμεσης δημοκρατίας, σύνδεσης με τα προβλήματα και τους προβληματισμούς της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της. Χώρος ανάδειξης θεμάτων και επεξεργασίας προτάσεων και λύσεων, σε άμεση σύνδεση με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Χώρος διαλόγου, πρωτοβουλιών και αποφάσεων. Χώρος που θα συμβάλλει καθοριστικά στη λειτουργία της Περιφέρειας με τους πολίτες, από τους πολίτες, για τους πολίτες.

 

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.

Χωρίς τίτλο

 

 

                                                                                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 212063501, 504, 807, 210-6993404, Fax: 213-2063513 Ε-mail: pressoffice@patt.gov.gr

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων