Δημόσια Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

περιφέρεια

Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων προκειμένου να επιλεγεί ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής.
Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής του νέου Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Αττική πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά την τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ( Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου – Χολαργός).
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής, καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με δήλωσή τους που πρέπει να κατατεθεί στο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την έναρξη της σχετικής διαδικασίας επιλογής, η οποία θα εισαχθεί ως πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης.
Σκοπός του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης είναι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων, η έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, η τήρηση της νομιμότητας, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και η διερεύνηση των παραπόνων και των καταγγελιών των διοικούντων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, στις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμπαραστάτη περιλαμβάνονται τα εξής:
 Υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής
 Διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω καταγγελίες
 Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) εντός 30 ημερών στους διοικούμενους
 Σύνταξη ετήσιας έκθεσης στην οποία εκθέτει το έργο του, παρουσιάζει τις σημαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνει προτάσεις για την βελτίωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής (άρθρο 185 του Ν.3852/2010)
 Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον ίδιο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ειδικές προτάσεις του Περιφερειακού Συμπαραστάτη υποβάλλονται στην Περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης θα επιλεγεί πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ενώ η επιλογή του θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, όπως σχετικώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 179 του Ν.3852/2010. Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής.
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Ως προς την καταστατική θέση εφαρμόζονται αναλόγως όσα ισχύουν για τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης ακολουθεί την θητεία των περιφερειακών αρχών.
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.: 213-2063501, 504, 807, 210-6993404 Fax: 213-2063513 Ε-mail: pressoffice@patt.gov.gr

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.