Διαδημοτικές δράσεις για μείωση απορριμμάτων και ανακύκλωση

ανακύκλωσηΤο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας , των Δημάρχων Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη, Αγίας Παρασκευής Γιάννη Σταθόπουλου και Παπάγου-Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλου, την περασμένη Παρασκευή 15 Μαΐου.

Στην συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Περιβάλλοντος Ζωγράφου Σταύρος Αρμπιλιάς και Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σιδέρης, συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας των τριών Δήμων ενόψει της αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής, όπως και της κατάρτισης των Τοπικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων που οι Δήμοι οφείλουν να εκπονήσουν ως τα τέλη Ιουνίου βάσει του σχετικού οδηγού του ΕΔΣΝΑ.

Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν και τους τρεις Δήμους, τέθηκε ως στόχος η προώθηση της ανακύκλωσης, εξετάστηκε το ζήτημα της χωροθέτησης εγκαταστάσεων διαλογής υλικών ανακύκλωσης, αλλά και η ενδεχόμενη υιοθέτηση από τους τρεις Δήμους πιλοτικής δράσης για τη διαχείριση των πράσινων απορριμμάτων (κλαδέματα).

Οι τρεις Δήμαρχοι επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για κοινή δράση στο συγκεκριμένο θέμα και αποφάσισαν να φέρουν σε επαφή τις ομάδες εργασίας που εκπονούν τα Τοπικά Σχέδια, ώστε τα επιμέρους σχέδια να αποτελέσουν μέρος μίας συνολικότερης στρατηγικής με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και την προώθηση της ανακύκλωσης στην κατεύθυνση της αειφορίας.