Τον Δήμαρχο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ. Δημήτριο Λουκά επισκέφθηκαν τα μέλη του Δ.Σ του ΣΕΑΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

LAVRIO 4

Τον Δήμαρχο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ. Δημήτριο Λουκά επισκέφθηκαν στο Δημαρχείο της πόλης του Λαυρίου, την Πέμπτη 8-10-2015, τα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Αν. Αττικής» (ΣΕΑΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ), Θεόδωρος Μπριάνης Πρόεδρος, Ευάγγελος Θεοδοσόπουλος Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Μιχαήλ Γ.Γ., Αθανάσιος Καρκάνης Ταμίας, Δημήτριος Πετεινάρας Έφορος, Μιχαήλ Φιλιππίδης, Λουκάς Ρίζος, καθώς και το μέλος μας Δημήτριος Μπριάνης.

LAVRIO 5
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για τις δραστηριότητες του ΣΕΑΝ, οι οποίες επεκτείνονται, βάσει Νόμου, πέραν των καθαρά Εφεδρικών ζητημάτων και σε θέματα εθελοντισμού και πολιτιστικής δραστηριότητας, οπότε δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας και με τους Δήμους. Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, ο οποίος είναι Έφεδρος Αξιωματικός και δραστήριο μέλος του Συνδέσμου μας, αφού άκουσε με μεγάλο ενδιαφέρον τα μέλη του Δ.Σ., την δραστηριότητα των οποίων παρακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια, δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του, ενώ έκανε και μια σύντομη παρουσίαση του έργου, το οποίο έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον Δήμο του. Μετά το πέρας της συνάντησης το Δ.Σ. συναντήθηκε με Έφεδρους Αξιωματικούς της περιοχής του Λαυρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΜΠΡΙΑΝΗΣ                                                           Γ. ΜΙΧΑΗΛ