Επίδομα 150 ευρώ μηνιαίως σε εργαζόμενους στα απορρίμματα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-2

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ύψους 150 ευρώ μηνιαίως, θα λαμβάνουν όσοι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασχολούνται με τα απορρίμματα, σύμφωνα με το άρθρο 36 του πολυνομοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει τα εξής:

«Χορηγείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ΝΠΔΔ, που έχουν ως σκοπό την εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις. Το ποσό του επιδόματος για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται σε 150 ευρώ μηνιαίως, ενώ καταβολές του εν λόγω επιδόματος που έχουν πραγματοποιηθεί στο ως άνω προσωπικό έως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου θεωρούνται νόμιμες».

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter