Με τον Αρχηγό του ΓΕΣ είχε συνάντηση ο Σ.Ε.Α.Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

17

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016, το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ είχε την τιμή να συνομιλήσει με τον κ. Αρχηγό του ΓΕΣ, Στρατηγό Βασίλειο Τελλίδη σε μια συνάντηση που διήρκησε περίπου μία ώρα και πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα.
Ο Πρόεδρος Θ. Μπριάνης, ο Αντιπρόεδρος Ε. Θεοδοσόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας Γ. Μιχαήλ, ο Έφορος Δ. Πετεινάρας και τα μέλη του Δ.Σ. Π. Βαβουγυιός και Λ. Ρίζος που παρευρέθησαν στη συνάντηση, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον κ. Α/ΓΕΣ επί των θεμάτων που απασχολούν τους Εφέδρους Αξιωματικούς, καθώς και επί θεμάτων που αφορούν το θεσμό της εφεδρείας γενικότερα.

14
Σε μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν τους Εφέδρους Αξιωματικούς, όπως εκπαίδευση, συμμετοχή σε ασκήσεις και αμιγώς στρατιωτικές δραστηριότητες, προαγωγές, κλπ., και μεταφέρθηκαν προς τον κ. Α/ΓΕΣ όλες οι πτυχές των εν λόγω θεμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ο Σ.Ε.Α.Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ, και από αναφορές των μελών του και εν ενεργεία συναδέλφων, υπό το πνεύμα ενίσχυσης του θεσμού και επίτευξης της μέγιστης αξιοποίησης και αποτελεσματικότητας – αποδοτικότητάς του στο πλαίσιο της αποστολής των ΕΔ. Υποβλήθηκαν προτάσεις οι οποίες έτυχαν άμεσης επικρότησης από τον κ. Α/ΓΕΣ ο οποίος τόνισε ότι κινούνται σε μια ρεαλιστική και κάποιες εξ αυτών σε μια άμεσα υλοποιήσιμη βάση.
Ο κ. Α/ΓΕΣ ενημέρωσε τους παρευρισκομένους τόσο επί των προτάσεων όσο και επί των υπόλοιπων ζητημάτων στα οποία αναφέρθηκαν.
Η συνάντηση όπως κατεγράφη, αποτέλεσε την αρχή μιας συνεργασίας με την Στρατιωτική Ηγεσία του ΓΕΣ, της οποίας θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες ενέργειες στην κατεύθυνση των εποικοδομητικών προτάσεων – αιτημάτων των Εφέδρων Αξιωματικών σχετικά με την αξιοποίηση των συνδέσμων – εφέδρων.
Υπό το πνεύμα αυτό, ο Σ.Ε.Α.Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ανέλαβε τον περαιτέρω συντονισμό, ενόψει και νέων συναντήσεων με στόχο την οριστικοποίηση και ανάληψη των από κοινού ενεργειών.

.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΜΠΡΙΑΝΗΣ                                                            Γ. ΜΙΧΑΗΛ