ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η Πολεοδομία και οι 10.000 πονοκέφαλοι του Δημάρχου

Ως γνωστόν πολλές υπηρεσίες των πρώην Νομαρχιών με την εφαρμογή του Ν.3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης” μεταφέρθηκαν στους Δήμους. Κατά συνέπεια ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανέλαβε υπό την προστασία του την πρώην Διεύθυνση Πολεοδομίας Ανατολικού Τομέα, το βιβλίο Δημοτολογίων, το τμήμα Περιπτέρων, Κυλικείων, κλπ. Πολλά από τα αρχεία των υπηρεσιών αυτών βρίσκονται αποθηκευμένα στο Κεντρικό Αρχείο της … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η Πολεοδομία και οι 10.000 πονοκέφαλοι του Δημάρχου.