ΣΕΔΑΠ: Ανακοίνωση-Καταγγελίες για το Κοιμητήριο

sedap-logo

Κατόπιν των τελευταίων γεγονότων στο κοιμητήριο και των καταγγελιών-διαμαρτυριών των υπαλλήλων , το Δ.Σ. του ΣΕΔΑΠ αναφέρει:
Αποκλειστικά υπεύθυνη για την τοποθέτηση υπαλλήλων σε συγκεκριμένες θέσεις και υπηρεσίες, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών είναι η διοίκηση του Δήμου. Επίσης , η διοίκηση του Δήμου, είναι απολύτως υπεύθυνη να επιλύει υπηρεσιακά τις οποιεσδήποτε διενέξεις που δημιουργούνται μεταξύ εργαζομένων και κατ’ επέκταση προκαλούν την δυσλειτουργία των υπηρεσιών .
Εμείς οι εργαζόμενοι ,οφείλουμε να εκτελούμε τα καθήκοντά μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και καλούμε την διοίκηση του Δήμου να επιλύσει άμεσα τα όποια θέματα έχουν παρουσιαστεί τώρα ή θα παρουσιαστούν στο μέλλον.

Το Δ.Σ.