“Μπαρμπίκα” ή 1ο & 2ο ΤΕΕ-ΣΕΚ: Το κτίριο φάντασμα που ζητά δυναμική κινητοποίηση

10

Γράφει η Λένα Μαρκή

με μεγάλη βοήθεια από φίλους

Με την αριθμ. 305/00 (4-12-2000) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ.102 με χαρακτηρισμό τμήματός του ως «ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» και συγχρόνως δόθηκε παράταση της αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στο τμήμα αυτό για ένα έτος (έως ότου υλοποιηθεί πλήρως η διαδικασία απαλλοτρίωσης από τον τότε «Ο.Σ.Κ. ΑΕ»).

IMG_0373 copy

Αναφερόμαστε στο οικόπεδο, έκτασης 10.720 τμ, στην περιοχή Τσακός Αγίας Παρασκευής που απαλλοτριώθηκε με σκοπό να στεγαστούν εκεί το 1ο & 2ο ΤΕΕ – ΣΕΚ. (Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο – Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο)

Κατά τη διαδικασία απαλλοτρίωσης και ανάρτησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του κτηματολογικού πίνακα που συνέταξε ο ΟΣΚ, υποβλήθηκαν 83 ενστάσεις από τις οποίες οι 32 υποβλήθηκαν από έχοντες έννομο συμφέρον και οι υπόλοιπες 51 από περίοικους. Μερικές από τις αιτίες των ενστάσεων των περιοίκων ήταν η δημιουργία ηχορύπανσης από την παρουσία καθημερινά 2.500 (!) μαθητών και των αντίστοιχων καθηγητών, η κυκλοφοριακή ασφυξία, πρόβλημα παρκαρίσματος στους γύρω δρόμους, μόλυνση του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια των οχημάτων, η περιοχή θα γκετοποιηθεί με τις γνωστές συνέπειες διακίνηση ναρκωτικών, συμμορίες κλπ, συνεπάγεται υποβάθμιση της περιοχής και μείωση της αξίας των περιουσιών, κ.α.

IMG_0375 copy

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει συμβάλει στην συμμετοχή για την κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος του 1ου & 2ου ΤΕΕ – ΣΕΚ, επί της οδού Λυκείου.

Σε θεσμικό επίπεδο, Κύριος του Έργου και Φορέας Κατασκευής, είναι οι σημερινές «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε», ο ενιαίος κατασκευαστικός φορέας του ελληνικού κράτους για όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές, ο γνωστός σε όλους, πρώην «Ο.Σ.Κ Α.Ε». Η κατασκευή του σχολείου έχει χαρακτηριστεί από τον κύριο του έργου ως η μεγαλύτερη εργολαβία, τόσο στο μέγεθος των τετραγωνικών μέτρων που έχουν δομηθεί, όσο και στο κόστος της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου και φυσικά στο κόστος κατασκευής.

IMG_0436 copy

Πρόκειται για ένα συγκρότημα δύο κτιρίων όπου στο ένα κτίριο, το οποίο είναι διώροφο, αποτελεί το κυρίως σχολείο με τις αίθουσες, τα εργαστήρια όλων των ειδικοτήτων, τους κοινόχρηστους χώρους και όλες εκείνες τις χρήσεις που απαιτούνται από τις προδιαγραφές, ενώ το άλλο κτίριο είναι η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων η οποία προορίζεται για αθλητικές δραστηριότητες καθώς για την στέγαση διοικητικών λειτουργιών και κυλικείου.

Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, το οικόπεδο που απαλλοτριώθηκε για τον σκοπό αυτό, είχε προγενέστερη χρήση σχολείου (ιδιωτικού), τα γνωστά σε όλους τους κατοίκους του δήμου Αγίας Παρασκευής «Εκπαιδευτήρια Μπαρμπίκα». Η εργολαβική σύμβαση υπογράφτηκε στις 14/06/2007 με προβλεπόμενο χρόνο περαίωσης των εργασιών στις 30/11/2009 και αποκλειστική ημερομηνία περαίωσης στις 02/09/2009. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε στις 19/06/2007. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου ήταν της τάξεως των 10.000.000 € συμπεριλαμβανομένων του ποσού των απρόβλεπτων και του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός μελέτης 15.000.000 €).

Η κατασκευή, ως γνωστό δεν έχει ολοκληρωθεί και οι εργασίες που υπολείπονται είναι, κατ’ εκτίμηση, της τάξεως του 20% για το κτίριο του σχολείου, ενώ για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της οποίας έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός, οι εργασίες που υπολείπονται είναι πολύ περισσότερες. Είναι λοιπόν άλλη μια εργολαβία για την οποία έλαβαν χώρα όλες εκείνες οι αρνητικές συνέπειες σε ότι αφορά της γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου που οδήγησαν τελικά σε διακοπή εργασιών και την διάλυση της σύμβασης.

Η έκπτωση του αναδόχου συνέπεσε χρονικά με την οικονομική δυσχέρεια της χώρας μας, με αποτέλεσμα ο κύριος του έργου, πέρα από την χρονοβόρα επίλυση των διαφορών του με τον ανάδοχο έχει τώρα την υποχρέωση να βρει τρόπους χρηματοδότησης ώστε το έργο να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είναι γεγονός ότι όλες οι διοικήσεις του πρώην «Ο.Σ.Κ Α.Ε» αναγνώριζαν την υποχρέωση της αποπεράτωσης του έργου, απέναντι στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, χωρίς όμως να προγραμματίζονται δραστικά βήματα προς το σκοπό αυτό.

IMG_0395 copy

Το ζήτημα της αποπεράτωσης του 1ου & 2ου ΤΕΕ – ΣΕΚ έλαβε πλέον σοβαρές διαστάσεις όταν οι υπεργολάβοι του έκπτωτου αναδόχου άρχιζαν να πιέζουν την διοίκηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής μετά το 2011, χωρίς προφανώς ο δήμος να έχει αρμοδιότητα. Ταυτόχρονα οι κάτοικοι, οι οποίοι είναι πραγματικά αντιμέτωποι με ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, αυτό της ημιτελούς κατασκευής και το οποίο έχει σαν συνέπεια την παραβατικότητα, άρχισαν να αντιδρούν επίσης έντονα, ζητώντας από τον Δήμαρχο, έστω, την περίφραξη του οικοπέδου. Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών δέχονταν επίσης αιτήματα από τους κατοίκους της περιοχής για την άμεση παρέμβαση των μηχανικών προς τον Ο.Σ.Κ. για την αποξήλωση των δύο γερανών που υπήρχαν μέσα στο εργοτάξιο, θέτοντας ζητήματα ασφαλείας.

Μετά από αίτημα της τότε διοίκησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής, πραγματοποιήθηκε τελικά ουσιαστική συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό στην οποία συμμετείχε ενεργά και αποφασιστικά ο τότε διευθυντής του σχολείου κ. Θεόδωρος Μπουρλιάσκος. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας οδήγησε την διοίκηση του τότε «Ο.Σ.Κ Α.Ε» να συγκροτήσει επιτροπή για την καταγραφή όλων των υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του σχολείου.

Με την υπ’ αρ. Α.Π. 36-Τ1/12184/08-10-2013 απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. εγκρίθηκε το από 15-07-2013 Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και η οριστική παραλαβή του έργου επειδή έχει λυθεί από 12-07-2012 η εργολαβική σύμβαση του έργου.

Η εργολαβία της αποπεράτωσης πλέον έχει κοστολογηθεί, χωρίς να έχει σημασία να αναφερθούν τα οικονομικά μεγέθη και είναι σε φάση δημοπράτησης.

IMG_0394 copy

Προέχει η εξεύρεση πόρων αλλά κυρίως να δοθεί προτεραιότητα από τον κύριο του έργου.

Προφανώς το καλό σενάριο είναι ότι το έργο θα ολοκληρωθεί γρήγορα και οι μαθητές και οι διδάσκοντες του 1ου ΕΠΑ.Λ – 1ου ΣΕΚ θα φύγουν από τις σημερινές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι κυριολεκτικά ακατάλληλες και για τις οποίες δαπανούνται χρήματα για την ενοικίαση τους.

Το σενάριο όμως που θα απασχολήσει τις «οικονομικές αντοχές» του Δήμου Αγίας Παρασκευής και θα ξεκινήσει νέο κύκλο δυσάρεστων γεγονότων, είναι η στιγμή της διοικητικής παραλαβής από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Όπως για όλα τα σχολεία που ανήκουν στα διοικητικά του όρια, οφείλει να τα συντηρεί, έτσι θα γίνει και για το νέο αυτό σχολείο. Προφανώς ίσχυαν διαφορετικές οικονομικές υποχρεώσεις για ένα δήμο, όταν ξεκίνησε η εργολαβία αυτή.

Τα πράγματα στην χώρα έχουν αλλάξει δραματικά και ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής πρέπει να αναλογιστεί και να προχωρήσει σε ενέργειες οι οποίες θα τον οδηγήσουν στο γεγονός να εξασφαλίσει νομοθετικά την διαδημοτική υποχρέωση όλων των δήμων, ώστε η συντήρηση μιας σχολικής μονάδας αυτού του μεγέθους να επιβαρύνει όλους τους ωφελούμενους δήμους, των οποίων οι μαθητές επιλέγουν την φοίτηση τους στο εν λόγω σχολείο.
IMG_0417 copy

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα εν έτη 2016 το υπό κατασκευή κτιριακό συγκρότημα είναι απογοητευτική. Έχει υποστεί ζημιές που, όπως ανέφερε ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, κοστολογούνται στο ύψος του 1.000.000€. Σε επίσκεψή μας εκεί παρατηρήσαμε ότι έχει κλαπεί σχεδόν όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (καλώδια, πίνακες κλπ), υπάρχουν παντού σκουπίδια, σπασμένα ξύλα και γκράφιτι στους τοίχους, σκουριασμένα κάγκελα ακόμα και στους εσωτερικούς χώρους, χαλασμένες πυροσβεστικές φωλιές, λιμνάζοντα νερά στο εσωτερικό, χαλασμένα σώματα κλιματισμού, σπασμένα τζάμια. Ο υποτιθέμενος αύλιος χώρος αποτελεί πλέον μια περιβαλλοντική βόμβα με τα σκουπίδια και τα σκουριασμένα σίδερα που υπάρχουν σκορπισμένα εκεί.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιούν το κτίριο τουλάχιστον τρεις άστεγοι με ότι αυτό συνεπάγεται.

IMG_0433 copy

ΔΡΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Το ζήτημα γνωστό πια ως «Μπαρμπίκα», έχει κινητοποιηθεί αρκετές φορές από το Σύλλογο Κατοίκων Τσακού και την Ένωση Συλλόγων Γονέων η οποία μάλιστα έκοψε την φετινή πρωτοχρονιάτικη πίτα της συμβολικά στα σημερινά ακατάλληλα νοικιασμένα κτίρια του ΕΠΑΛ. Η Ένωση Γονέων επισκέφτηκε πρόσφατα τη νέα πρόεδρο των «ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε», κ. Ιωάννα Κοντούλη και τον Διευθυντή του Τμήματος Μελετών Έργων κ. Δημήτριο Φιλιππάκο με σκοπό να θέσει προτεραιότητα στην αποπεράτωση του σχολικού συγκροτήματος και την μεταστέγαση των μαθητών του ΕΠΑΛ, λαμβάνοντας θετικά συμπεράσματα από τη συνάντηση. Δια στόματος όμως αντιδημάρχου Παιδείας κ. Πάνου Γκόνη ακούσαμε στην κοπή της πίτας της Ένωσης ότι, αν και υπήρξε διαβεβαίωση από τις «ΚτΥπ ΑΕ» ότι θα δημοπρατηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2016, ο ίδιος δεν αισιοδοξεί να αποπερατωθεί μέσα στο 2016-2017.

IMG_0423 copy

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά τη βίλα ΙΟΛΑ και το κολυμβητήριο, ένα ακόμα κτίριο φάντασμα συμπληρώνει το “Τρίγωνο των Βερμούδων” για το Δήμο Αγίας Παρασκευής. Κοινός παρανομαστής και των τριών είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων για την αποπεράτωσή τους (και αγορά για τη βίλα ΙΟΛΑ), μια κατάσταση που δυσκολεύει η οικονομική ύφεση της χώρας. Όσο για τη συντήρηση από το Δήμο εκτιμούμε ότι, εκεί που θα γλιτώσει τα πανάκριβα ενοίκια του ΕΠΑΛ στην Αιτωλίας και του ΣΕΚ στη Μεσογείων, θα μπορεί να στηρίζει ένα καινούριο ιδιόκτητο κτίριο.

Αναφορικά με τις ανησυχίες των περίοικων να πούμε ότι υπήρχε ήδη σχολείο στο οικόπεδο αυτό, άρα δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο. Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δεν θα είναι 2.500 αλλά περίπου 700 μαζί με τους καθηγητές, όσοι δηλαδή φοιτούν τώρα στα δύο σχολεία. Χειρότερη θα ήταν η κατάσταση στην περιοχή αν αντί σχολείου κτίζονταν πολυκατοικίες με καταστήματα όπου θα συγκέντρωναν μεγάλο αριθμό οχημάτων.

Μέλημα δικό μας και κυρίως της όποιας Δημοτικής Αρχής, είναι η συνεχής όχληση των «ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ» για την αποπεράτωσή του όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Υπάρχει επείγουσα κατάσταση.

IMG_0357 - IMG_0384 - IMG_0368 - IMG_0442

IMG_0386 copy

ΥΓ. Αυτή είναι μια περίληψη του γνωστού “Μπαρμπίκα”, αν θέλαμε να αναφέρουμε όλες τι λεπτομέρειες και όσα σοβαρά και τραγελαφικά συνέβησαν εδώ και μια 20ετία περίπου στο όνομα αυτού, δεν θα μας έφτανε ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος. Καυγάδες, αντιπαραθέσεις, κατηγορίες, πτώχευση του εργολάβου, φασαρίες στο Δ.Σ από κατοίκους και μη, κλπ κλπ. Όμως αυτά δεν έχουν θέση εδώ, τώρα. Το αρχείο υπάρχει για μια άλλη εκτενέστερη ίσως παρουσίαση.

IMG_0387 copy

IMG_0411 copy

IMG_0399 copy

IMG_0407 copy

IMG_0425 copy

IMG_0412 copy

IMG_0400 copy

IMG_0444 copy

IMG_0405 - IMG_0446

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter