Πρόταση του ΣΒΑΠ για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των ΟΤΑ

Εικόνα1

Με επιτυχία υποβλήθηκε, στις 30 Μαρτίου 2016, η πρόταση του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία UIA – Urban Innovative Actions.

Με την πρόταση CO2 TOOL – Communities to Zero Emissions Tool, που υποβλήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο Σύνδεσμος σκοπεύει να προσφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικά στους Δήμους-Μέλη του -σε ευρωπαϊκό επίπεδο- ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης σε νέες, χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, τεχνολογίες και δράσεις σε τοπικό επίπεδο.

Η πρόταση, ο προϋπολογισμός της οποίας αγγίζει το 1.700.000 ευρώ, αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ικανοτήτων των στελεχών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προσφέροντας άμεσες και παραμετροποιήσιμες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος που δημιουργείται από τη λειτουργία των ΟΤΑ.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ, Γιώργος Κουράσης, η συγκεκριμένη πρόταση είναι η πιο φιλόδοξη πρόταση που καταθέτει ο Σύνδεσμος μετά την υλοποίηση της Habitat Agenda και αναμένεται να έχει ισχυρό θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία των ΟΤΑ, καθώς θα μπορεί να προσαρμόζεται στα δεδομένα του κάθε οργανισμού και να συμβάλλει στη διαχείριση των κονδυλίων που αφιερώνονται στη διαχείριση της ενέργειας, δημιουργώντας βέλτιστη σχέση κόστους-αποτελέσματος.