Στην παρανομία και φέτος ο Δημοτικός Κινηματογράφος; Της Λένας Μαρκή

 

 

Γράφει η Λένα Μαρκή

Σχεδόν αποκλειστικά απασχόλησε το τελευταίο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού (ΠΑΟΔΑΠ) η λειτουργία του δημοτικού κινηματογράφου για τους καλοκαιρινούς μήνες του 2016. Πάρθηκαν αποφάσεις για την επικοινωνιακή προώθηση, τις δαπάνες λειτουργίας του, τη μίσθωση κινηματογραφικών ταινιών, τη φύλαξη, την παραχώρηση χώρων για διαφήμιση και για σύμβαση με εταιρία μηχανημάτων αυτόματων πωλητών (αλήθεια για καταβολή ή μη εισιτηρίου δεν αναφέρθηκε κάτι!).

Όμως «ξεχάστηκε» το πιο βασικό, η άδεια λειτουργίας του! Είναι de facto από πέρσι ότι δεν υπάρχει άδεια και γεγονός απόλυτο ότι με την ισχύουσα κατάσταση του χώρου δεν μπορεί να εκδοθεί.

Κάνοντας ανασκόπηση στην ιστορία του χώρου βλέπουμε ότι το ανενεργό πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη παραχωρήθηκε στο Δήμο Αγίας Παρασκευής στις 9 Ιουλίου 2002 για 99 χρόνια, με υπογραφές από τον τότε Δήμαρχο Βασίλη Γιαννακόπουλο και τον τότε υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου, με 2 δεσμεύσεις, πρώτον να μην παραχωρηθεί πουθενά αλλού από το Δήμο και δεύτερον δεν μπορεί ο Δήμος να γκρεμίσει ή να χτίσει κάτι άλλο μέσα στο χώρο, υπάρχει δέσμευση να μην πέσει καθόλου μπετό σε αυτά τα 42 στρέματα (βίντεο). Τα τελευταία χρόνια, από την προηγούμενη ακόμα Διοίκηση του Δήμου, αναμένεται η έκδοση ενός ΦΕΚ που θα έλυνε εν μέρει τα χέρια του Δήμου και θα μπορούσε να κάνει κάποιες μικρές παρεμβάσεις. Το ΦΕΚ όμως αυτό δεν έχει έρθει μέχρι αυτή τη στιγμή.

Από το καλοκαίρι του 2015 ο κ. Σταθόπουλος και ο ΠΑΟΔΑΠ μετέφεραν εκεί τον δημοτικό κινηματογράφο σε προχειρότατες εγκαταστάσεις, στο χώρο του μικρού υπαίθριου θεάτρου. Έβαλαν μια φουσκωτή οθόνη, ρωτήθηκαν για την παρουσία μιας καντίνας που κανείς δεν ξέρει πως βρέθηκε εκεί και περιέφραξαν το χώρο με σύρμα. Μην ξεχνάμε και το μπετό που έριξε η Διοίκηση Σταθόπουλου για να κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση, διαπράττοντας ασέβεια της δεύτερης δέσμευσης. Γεγονότα για τα οποία έχουμε γράψει και διαμαρτυρηθεί πολλές φορές.

Ας όμως δούμε τι λέει ο Νόμος.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4229 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις». ΦΕΚ : Αρ. Φύλλου 8, 10 Ιανουαρίου 2014. Σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να δηλώνονται

 Άρθρο 2 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων (ή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας): η εκτελεστή διοικητική πράξη με την οποία πιστοποιείται ότι ένας χώρος πληροί τις απαιτήσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τη διενέργεια παραστάσεων με ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού, χωρίς να προκαλείται όχληση στους περίοικους, ενώ παράλληλα προσδιορίζεται με αυτήν ο μέγιστος πληθυσμός του χώρου.

  1. Άδεια παράστασης: η εκτελεστή διοικητική πράξη, με την οποία προσδιορίζεται ο μέγιστος πληθυσμός και πιστοποιείται ότι μία παράσταση που θα δοθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σε οριζόμενο χώρο, στεγασμένο ή υπαίθριο περιφραγμένο, για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες ασφάλειας των εργαζομένων και του κοινού και χωρίς να προκαλείται όχληση στους περιοίκους.
  2. Μέγιστος πληθυσμός: ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσώπων (εργαζομένων – κοινού) χώρου ή παράστασης βάσει των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, όπως καθορίζεται στο π.δ. 71/1988.

Άρθρο 3

Επιτρεπόμενοι χώροι παραστάσεωνΠαράσταση επιτρέπεται να γίνεται σε θέατρο ή χώρο, για τον οποίο έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση, παράσταση επιτρέπεται να γίνει και σε χώρο για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εφόσον χορηγηθεί άδεια παράστασης.

 

Συμπληρωματικά στον φάκελο για την έκδοση της άδειας πρέπει να υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο

Άρθρο 4

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου και άδεια παράστασης

στ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Αρχή, χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών που ανανεώνεται 2 μήνες πριν τη λήξη του.

Επίσης:Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3 η άδεια παράστασης εκδίδεται από τον οικείο δήμο, μετά από αίτηση του υπεύθυνου της παράστασης, με την οποία προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο διενεργείται η αδειοδοτούμενη παράσταση, καθώς και το περίγραμμα του χώρου μέσα στον οποίο αυτή διενεργείται. Η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση χώρου συνάθροισης κοινού. Για παραστάσεις με μέγιστο πληθυσμό πενήντα (50) ατόμων, υποβάλλεται κοινή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου και αυτού στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια παράστασης, σχετικά με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέσων ασφάλειας του κοινού και των εργαζομένων. Για παραστάσεις με μέγιστο πληθυσμό μεγαλύτερο των πενήντα (50) ατόμων, η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται από αρμόδιο μηχανικό.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται ο ετήσιος ανώτατος αριθμός παραστάσεων που μπορούν να δοθούν σε ένα χώρο με άδεια παράστασης. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) παραστάσεις ετησίως. Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου μπορεί να ορίζονται χώροι στους οποίους επιτρέπεται η διενέργεια παραστάσεων χωρίς να παραβλάπτονται ουσιωδώς οι υφιστάμενες χρήσεις γης της περιοχής.

 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που έχουμε ο ΠΑΟΔΑΠ φιλοδοξεί να κάνει σημαντικές αλλαγές πριν την έναρξη λειτουργίας του κινηματογράφου, όπως να βγάλει την υπάρχουσα εξέδρα του θεάτρου (άραγε που θα πραγματοποιηθεί φέτος το Διαδημοτικό Φεστιβάλ) να τοποθετήσει μια πιο σταθερή οθόνη στη θέση της και τα καθίσματα από την άλλη πλευρά. Εντύπωση μας έκαναν και κάποιες τρύπες που ανοίχτηκαν προ καιρού και η παρουσία μεταλλικών κατασκευών στο χώρο για τις οποίες έγινε ερώτηση από την αντιπολίτευση και δεν λήφθηκε σαφής απάντηση.

Ενθυμούμενοι και την ευκολία με την οποία έπιασε φωτιά στο αποθηκευτικό τολ στο χώρο του πάρκου, αναρωτιόμαστε τι προσπαθεί να κάνει η Δημοτική Αρχή. Αμφιβάλουμε αν υπάρχει πιστοποιητικό πυροπροστασίας, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο εφόσον πρόκειται για δεντροφυτεμένη έκταση.

Προσπαθεί άραγε να λειτουργήσει τον κινηματογράφο χωρίς να έχει εξασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του κοινού και των εργαζομένων;

Να δώσει «πάτημα» ώστε να αρθεί η παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου και να χάσει ο Δήμος έναν από τους ελάχιστους χώρους πρασίνου και αθλητισμού;

Αντιλαμβάνεται ο κ. Σταθόπουλος σε τι κυκεώνα μπλέκει; Ας μην προσπερνά το γεγονός ότι αρκετοί Δήμαρχοι οδηγήθηκαν εκ των υστέρων στα δικαστήρια και καταδικάστηκαν απολογούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας.

 

Το συμπέρασμα είναι ότι παρανόμως και εις γνώσιν του ΠΑΟΔΑΠ και της Δημοτικής Αρχής πρόκειται να λειτουργήσει οριστικά και φέτος ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Θανάσης Βέγγος». Μάλιστα φαίνεται να ειπώθηκε of the record από σημαίνον άτομο (εκτός μελών ΔΣ) που παρίστατο στη συνεδρίαση σε άτομα της αντιπολίτευσης, ότι «παράνομα λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια, παράνομα θα το λειτουργήσουμε κι εμείς»!!!

Άμοιρη ευθυνών βέβαια δεν είναι και η αντιπολίτευση, αν και όπως μάθαμε έφερε σθεναρή αντίσταση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ, όπου παρέστη και ο κ. Βασίλης Ζορμπάς (επικεφαλής της παράταξης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας») και όπου προειδοποίησε τον κ. Σταθόπουλο ότι δεν θα επιτρέψει καμία παρανομία. Η ουσία είναι η αντιπολίτευση να πράξει τα νόμιμα και να μην επιτρέψει την επισφάλεια των κατοίκων και το χάσιμο του πάρκου φοβούμενη το πολιτικό κόστος.

Άμοιροι ευθυνών δεν είναι και αυτοί που τα προηγούμενα καλοκαίρια ωρύονταν για τη νομιμότητα του χώρου που λειτουργούσε ο δημοτικός κινηματογράφος (σαφώς ήταν πιο οργανωμένος από τον τωρινό) και κάποιοι που κάλεσαν την αστυνομία και σταμάτησαν τη λειτουργία του κινηματογράφου για ένα καλοκαίρι. Αυτές όμως οι φωνές βουβάθηκαν αφού αποτελούν πια γρανάζια της ίδιας μηχανής εφόσον έλαβαν (ως επιβράβευση ίσως;) σημαντικά πόστα στη λειτουργία του Δήμου.

Έχουμε λοιπόν μια Διοίκηση υπεράνω νόμων που ορίζει το Δήμο με γνώμονα την ικανοποίηση των προσωπικών πολιτικών βλέψεων, δηλαδή την απολαβή χειροκροτήματος από τους οικείους και την προβολή του προφίλ του Δημάρχου ως του πλέον κατάλληλου επί των πολιτιστικών (βλ. χορούς, πανηγύρια και λοιπές γιορτινές διοργανώσεις) με οποιοδήποτε τρόπο.

Και περνάει ο καιρός παρακάμπτοντας τη νομιμότητα και παραβλέποντας τα σοβαρά και μεγάλα προβλήματα της πόλης, πιθανόν λόγω αδυναμίας επίλυσής τους.

Πολύ φοβάμαι ότι θα επανέλθουμε με το θέμα του κνηματογράφου …

 

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter