Απόφαση Δ.Σ & Γ.Σ του “ΣΕΔΑΠ” 27/9

sedap-logo

Μετά από την χτεσινή συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο, ενημερωθήκαμε για την πρόθεση του Υπουργού να δρομολογήσει διαδικασίες ώστε να βρεθεί τρόπος  επίλυσης του θέματος νομοθετικά σε διάστημα τουλάχιστον ενός διμήνου. Μετά την συνάντηση με τον Δήμαρχο  ενημερωθήκαμε ότι αδυνατεί να ανακαλέσει την πράξη απόλυσης .

Αποφασίσαμε την συνέχιση της Γενικής Συνέλευσης – κατάληψης με κλιμάκωση και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου με αίτημα να ανακληθεί η απόφαση απόλυσης της συναδέλφισσας.

Παρέχουμε διευκόλυνση στις υπηρεσίες που απαιτούνται έτσι ώστε να γίνουν όλες οι ενέργειες για τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου, και σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει από τους πολίτες και τις υπηρεσίες .