«Σφίγγει τον κλοιό» των οικονομικών ελέγχων στους ΟΤΑ η Κυβέρνηση

pothen_esxes
Σύμφωνα με εξαιρετικά επείγον έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνέχεια σχετικού εγγράφου της ΕΛΣΤΑΤ, μηνιαία θα είναι πλέον η υποχρέωση των νεοενταχθέντων Νομικών Προσώπων ΟΤΑ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), υποβολής οικονομικών στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. Τα εν λόγω Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν μηνιαία (τριμηνιαία μέχρι πρότινος) οικονομικά στοιχεία αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα κατά τον οποίο εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ.Για παράδειγμα, τα ΝΠ τα οποία εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ με μήνα αναφοράς το Δεκέμβριο 2015 θα υποβάλουν μηνιαία δελτία από τον Ιανουάριο 2016 και μετά, τα ΝΠ τα οποία εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2016 θα υποβάλουν μηνιαία δελτία από τον Απρίλιο 2016 και μετά, κ.ο.κ.Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί στη ΒΔ τα αντίστοιχα μηνιαία δελτία για κάθε νέο-ενταχθέντα Φορέα που αφορούν το έτος 2016 τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν και να οριστικοποιηθούν με ευθύνη των Φορέων έως και την 28η Φεβρουαρίου 2017.Στο έγγραφο τονίζεται ότι, ειδικώς για τα στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου 2016, τα μηνιαία στατιστικά δελτία πρέπει να υποβληθούν στην ΒΔ το αργότερο έως και την 25η Ιανουαρίου 2017, προκειμένου οι Φορείς να συμπεριληφθούν στην κατάσταση ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύει η Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και στην αντίστοιχη κατάσταση που δημοσιεύει η Δ/νση Αναφορών, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ.

Επιπλέον, οι Φορείς που εντάσσονται στο ΜΦΓΚ αποκτούν από το δελτίο μηνός Ιανουαρίου 2017 και μετά, την υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων τα οποία πρέπει εφεξής να συμπληρώνονται με ευθύνη των νέο-ενταγμένων φορέων. Ειδικά για τα στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, η προθεσμία υποβολής τους ορίζεται η 10η Μαρτίου 2017. Για όλους τους υπόλοιπους μήνες για τα στοιχεία του Μητρώου Δεσμεύσεων όπως και για τα στοιχεία Εσόδων, Εξόδων και Ισολογισμού ισχύουν κανονικά οι προθεσμίες για την μηνιαία υποβολή στοιχείων (μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς)

Τέλος, στο ίδιο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι, τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ που  περιλαμβάνονται στο ΜΦΓΚ έχουν υποχρέωση υποβολής πινάκων στοχοθεσίας προϋπολογισμού, μέσω του οικείου ΟΤΑ με αναμόρφωση του υφιστάμενου ΟΠΔ, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 7261/22-02-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο, το έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών 

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ | Προβολή/κατέβασμα

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter