ΕΝΕΒΑΠ: POS – Υποχρέωση Ενημέρωσης Καταναλωτών από τις Επιχειρήσεις

ΕΝΕΒΑΠ σήμα
POS – Υποχρέωση Ενημέρωσης Καταναλωτών από τις Επιχειρήσεις

Από την 1η Φεβρουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4446/2016, που αφορά τα μηχανήματα αποδοχής καρτών POS – Υποχρέωση Ενημέρωσης Καταναλωτών από τις Επιχειρήσεις. Η ΕΝΕΒΑΠ σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ θα εκτυπώσει και θα μοιράσει στα μέλη της από Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου αυτοκόλλητα σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της εγκυκλίου 89 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 89/31.01.2017 από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), πρέπει να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία θα αναγράφεται ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη:

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ‘Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ»
 
και στα αγγλικά
«CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD»

Επί πλέον στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από την επιχείρηση (πχ VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS κτλ.) Η ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με το εμπορικό σημείο της κάρτας.

Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας επιβάλλουν στους παραβάτες διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή είτε αυτεπαγγέλτως διενεργούμενου ελέγχου.

Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ανάλογα με την Αρχή που επέβαλε το πρόστιμο,

  • είτε ενώπιων του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
  • είτε ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση.

Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής και υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος  

Τσαγκάρης Βασίλειος

Ο Γεν. Γραμματέας  

Ανυφαντής Στέργιος – Γρηγόριος

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter