Απολογισμός Πεπραγμένων της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ 20 δράσεις προς όφελος των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος

 1. εδσνα
 2. Έγκριση αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής. Αλλάζει πλέον το νομικό πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, στη βάση του δημόσιου, αποκεντρωμένου χαρακτήρα, με έμφαση στις αρχές της εγγύτητας, της ανακύκλωσης, της επανάχρησης καθώς και της αποσύνδεσης των μικρής κλίμακας μονάδων επεξεργασίας και των χώρων τελικής διάθεσης. Από τις 23 Δεκεμβρίου 2016, η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει εγκεκριμένο με ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, νέο, αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 4175, δημοσιεύθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την κύρωση της απόφασης 414/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2014 με την κατάργηση από τη νέα Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ των σχεδιαζόμενων τεσσάρων φαραωνικών εγκαταστάσεων με ΣΔΙΤ, δικαιώνοντας πολυετείς αγώνες των εργαζομένων των ΟΤΑ και των κοινωνικών κινημάτων. Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής, έγινε έτσι πράξη η εκ του νόμου υποχρεωτική αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, στη βάση των επιταγών τόσο της ευρωπαϊκής (Οδηγία – πλαίσιο 2008/98/ΕΚ) όσο και της εθνικής νομοθεσίας : ν. 4042/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015, Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων.
 3. Ξεκινά πλέον η επόμενη κρίσιμη φάση: εκείνη της υλοποίησης των υποδομών διαχείρισης και της ενεργοποίησης των Δήμων για τις δράσεις της Διαλογής στην Πηγή, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης. Η φάση αυτή επιβάλλει ανάληψη της ευθύνης και συντονισμένη και αποτελεσματική δράση Α΄ και Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης.
 4. Με την εφαρμογή της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής οριστικοποιείται το κλείσιμο του πλήρως και από όλες τις απόψεις χρεοκοπημένου μοντέλου του ΧΥΤΑ Φυλής.
 5. Ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για επιδημιολογική έρευνα μέτρησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων κινδύνου και της εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων της έκθεσης σε αυτούς, στην υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
 6. Άμεση αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να αποφευχθούν τα πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ολοκληρώθηκαν έτσι οι αποκαταστάσεις των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων: ΒΑ Αττικής (Βαρνάβα, Γραμματικού, Αυλώνα, Κάλαμου), Νήσων (Μεθάνων, Αγκιστρίου) και Σπετσών. Σε εξέλιξη είναι οι αποκαταστάσεις των Χ.Α.Δ.Α. Κερατέας, Μεγάρων και ΝΑ Αττικής (Παλαιάς Φώκαιας, Καλυβίων). Παράλληλα ελήφθη άδεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τη χρήση κόμποστ Τύπου Α που παράγεται στο ΕΜΑΚ, σε έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.
 7. Αποτελεσματική φύλαξη της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής, αποτέλεσμα της συνεργασίας της Διοίκησης, των Εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την ανάθεση σε Ανάδοχο εταιρία της φύλαξης της ΟΕΔΑ Φυλής, μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
 8. Τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων παρελθόντων ετών του ΕΔΣΝΑ. Δημοσίευση ισολογισμού για πρώτη φορά (οικονομικού έτους 2013), ολοκλήρωση ενεργειών για τη δημοσίευση του ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 και ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών δημοσίευσης των ισολογισμών των οικονομικών ετών 2015 και 2016 εντός του τρέχοντος έτους.
 9. Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της οδού πρόσβασης της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής. Σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής.
 10. Τοποθέτηση ιατρού Εργασίας, που δεν υπήρχε στον ΕΔΣΝΑ παρά την εκ του νόμου υποχρέωση. Παράλληλα έλαβαν χώρα εμβολιασμοί εργαζόμενων στις βεβαρημένες εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ, έγινε προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας ενώ διεξήχθησαν ιατρικές Εξετάσεις για το σύνολο των εργαζομένων του Συνδέσμου.
 11. Απασχόληση, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, 15 σπουδαστών Τ.Ε.Ι. ανά εξάμηνο, με αμοιβή και ασφάλιση, με απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ.
 12. Αναβάθμιση των υποδομών του ΕΔΣΝΑ : χώρων εργασίας στο κτίριο της διοίκησης (αναβάθμιση μηχανογραφικού κέντρου, αντικατάσταση φθαρμένου εξοπλισμού γραφείων, κ.α.), εκσυγχρονισμός και στελέχωση του Χημικού Εργαστηρίου του ΧΥΤΑ, καταγραφή του εξοπλισμού του ΕΔΣΝΑ (μηχανήματα, οχήματα) και δημιουργία φακέλου οχημάτων.
 13. Νομιμοποιήσεις – Τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών κτιρίων του ΕΔΣΝΑ, με χαρακτηριστική περίπτωση αυτή των κεντρικών γραφείων, η οποία εκκρεμούσε από το 2006 επισύροντας πρόστιμο περίπου 110.000 ευρώ, και εν τέλει διαγράφηκε.
 14. Εκσυγχρονισμός και αδειοδότηση για πρώτη φορά του Πρατηρίου Καυσίμων ΣΜΑ Σχιστού. Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αντλιών με σύγχρονες ψηφιακές, και εγκατάστασή τους επί νησίδων. Επισκευή και μόνωση φθαρμένων δεξαμενών καυσίμων.
 15. Νομιμοποίηση Αυθαίρετων κατασκευών του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.). Επέκταση και Αναβάθμιση Πυροπροστασίας Ε.Μ.Α.. Ανανέωση και Παράταση Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας Ε.Μ.Α.. Έκδοση για πρώτη φορά Άδειας Λειτουργίας του Ε.Μ.Α.
 16. Απόφαση για δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης που αφορά στις «Υπηρεσίες Υποστήριξης Λειτουργίας Συντήρησης και Επισκευής του Ε.Μ.Α.», μέχρι την εγκατάσταση του νέου αναδόχου, ύστερα από τη διοργάνωση Διεθνούς Διαγωνισμού. Επιτεύχθηκε μεσοσταθμικά η μείωση του κόστους επεξεργασίας από 76€/tn στα 32€/tn. Επιπλέον, το περιβαλλοντικό όφελος από την ανάκτηση υλικών και την αποφυγή ταφής τους στο ΧΥΤΑ, είναι ανυπολόγιστο.
 17. Σύσταση και λειτουργία με την απόφαση 067/15 της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, «Επιτροπής για την απομάκρυνση του αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών – Επικίνδυνων Αποβλήτων», με αποκλειστικό και μοναδικό αντικείμενο την ενδελεχή εξέταση όλων των ζητημάτων, που άπτονται της ανάγκης απομάκρυνσης του μοναδικού στη χώρα αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών – επικίνδυνων από τον αστικό ιστό.
 18. Με απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ προχώρησε η εκμίσθωση του αποτεφρωτήρα κατά το μεταβατικό διάστημα της διαδικασίας απομάκρυνσης του. Έτσι, η επιβάρυνση των πολιτών κατά 1.500.000€ ετησίως για τη λειτουργία του μετατράπηκε σε έσοδο 1.260.000€ τον χρόνο με την είσπραξη 105.000€ μηνιαίως. Επίσης, ο Σύνδεσμος απαλλάχθηκε από το πρόβλημα των ανείσπρακτων οφειλών και η επιβάρυνση των υγειονομικών μονάδων μειώθηκε κατά 5%.
 19. Απομάκρυνση συγκεντρωμένης ποσότητας 325 τόνων παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (Ε.Α.Υ.Μ.) της περιόδου 2002 – 2007.
 20. Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στα σχολεία με τη συμμετοχή των Δήμων: Παλαιού Φαλήρου, Ηρακλείου, Αγίου Δημητρίου, Βριλησσίων, Αλίμου, Αιγάλεω, Αγίας Παρασκευής, Πεντέλης, Ελληνικού – Αργυρούπολης.
 21. Τοποθέτηση χάρτινων κάδων ανακύκλωσης χαρτιού εντός των σχολικών αιθουσών και εντός των δημοσίων υπηρεσιών. Παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, για την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή.

 

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter