Κοινωνική Ευθύνη-Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής απο το “ΣΒΑΠ”

κυκλοφοριακή

Με απόλυτη συναίσθηση της Κοινωνικής Ευθύνης απέναντι στα παιδιά και στους έφηβους, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Σ.Β.Α.Π.) σε συνεργασία με τον ΙΟΑΣ, εδώ και 4 χρόνια έχει εκπαιδεύσει πάνω από 10.000 μαθητές όλων των βαθμίδων σχολείων των Δήμων-Μελών του, σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.

Κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα οδικής ασφάλειας, με στόχο τη μείωση των δυστυχημάτων, μέσω θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης, ενώ χρησιμοποιούνται προσομοιωτές υψηλής τεχνολογίας,  οι οποίοι καθιστούν την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση πιο άμεση και αποτελεσματική.

 

Η οδική συμπεριφορά όπως επίσης και η συμπεριφορά των πεζών, είναι ένα θέμα παιδείας και πολιτισμού. Τίποτα εξ’αυτών δεν επιτρέπεται να θεωρούμε δεδομένο. Η εκπαίδευση και η συνεχής ενημέρωση από τις μικρές ηλικίες πρέπει να γίνονται με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο.

Η επισήμανση του υπέρτατου αγαθού στον κόσμο, αυτής καθ’εαυτής της ζωής μας, στις νεαρές ηλικίες, πρέπει και να επισημαίνεται αλλά και να προφυλάσσεται, είτε από την άγνοια, είτε από την νεανική ορμητικότητα που συναντάμε κυρίως σε αυτές τις ηλικίες.

Ευχή όλων μας είναι να σταματήσει αυτή η εκατόμβη θυμάτων, κυρίως νέων, που συντελείται κάθε χρόνο στους δρόμους της χώρας μας. Όμως, για να γίνει η ευχή πραγματικότητα, θα πρέπει όλοι, Κράτος και Φορείς να «ενσκήψουν» στο πρόβλημα.

Η σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων είναι υπέρτατο καθήκον όλων μας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία επικοινωνήστε με τον Σ.Β.Α.Π. στα τηλέφωνα 210 6719138, 210 6711228