Με τις επιπτώσεις των «Ρύπων στην Υγεία» ασχολήθηκε το σεμινάριο του ΣΒΑΠ σε συνεργασία με τον Δημόκριτο

Σεμινάριο με θέμα «Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια και δημόσια υγεία» στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου

 ripoi-programme-svap

 

Ένα χρήσιμο σεμινάριο για τις επιπτώσεις των «Ρύπων στην Υγεία» με τη συμμετοχή του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε συνεργασία με το Δημόκριτο, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Απριλίου στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.

Το σεμινάριο απευθύνοταν σε εκπαιδευτικούς και γονείς για ζητήματα που αφορούν στην στρατηγική και στις καλές πρακτικές που πρέπει να υιοθετηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας,

Το Σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος Life Index Air «Ανάπτυξη Εργαλείου Διαχείρισης για τη Μείωση των Συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στον Αέρα, βάσει της Ολοκληρωμένης Εκτίμησης της Έκθεσης του Πληθυσμού και της Εισερχόμενης στον Οργανισμό Δόσης».

Προβλέπεται η συνέχιση και επέκταση αυτών των σεμιναρίων και σε άλλα σχολεία των Δήμων-Μελών του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.