ΣΕΔΑΠ: Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία Αξιολόγησης

       sedap-logo

   Ενημερωθήκαμε από τους συναδέλφους ότι έχουν αποσταλεί τα ατομικά έντυπα αξιολόγησης από την Διοίκηση του Δήμου, στους Συναδέλφους για την εφαρμογή του Ν. 4369/2016.

            Εφαρμόζοντας την απόφαση της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ – ΟΤΑ, για απεργία – αποχή όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα, καλούμε τους συναδέλφους να παραδώσουν τα έντυπα στο σωματείο ώστε να επιστραφούν συνολικά  στις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

           Τα έντυπα θα παραδίδονται είτε στον Γ. Γραμματέα Ζαχαρία Αγιοβλασίτη είτε στην Πρόεδρο Στυλιανή Τζανίνη.

          Επίσης καλούμε τον Δήμαρχο να πάρει θέση. Τον ρωτάμε αν συμφωνεί με την συγκεκριμένη αξιολόγηση, και τον καλούμε να δώσει άμεσα εντολή, ώστε να αποσυρθούν όλα τα έντυπα.

 

Η Πρόεδρος

Στυλιανή Τζανίνη

Ο Γενικός Γραμματέας

Ζαχαρίας Αγιοβλασίτης

 

 

ΠΟΕ ΟΤΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ