Πρόγραμμα, μετατροπών δημοτικών οχημάτων, σε χρήση φυσικού αερίου, από τον Σ.Β.Α.Π. και τη ΔΕΠΑ.

Εικόνα1

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ, συνεχίζουν με επιτυχία τη μετατροπή βενζινοκίνητων δημοτικών οχημάτων σε χρήση φυσικού αερίου, με σκοπό τόσο την εξοικονόμηση ενέργειας, όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Δ.ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ (3)

Έχουν μετατραπεί συνολικά πέντε (5) δημοτικά οχήματα και

συγκεκριμενα από ένα όχημα των Δήμων Μεταμόρφωσης, Ν. Ηρακλείου,

Αγ. Παρασκευής,  Λυκόβρυσης-Πεύκης και  Παλλήνης, ενώ η

ΔΕΠΑ ενέκρινε τη χρηματοδότηση και την οργάνωση των μετατροπών άλλων εννέα (9) οχημάτων των Δήμων-Μελών του ΣΒΑΠ.

Δ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (1)

 

Παράλληλα, παρακολουθούνται οι επιδόσεις και οι καταναλώσεις των όσων οχημάτων έχουν μετατραπεί, με θεαματικά μάλιστα αποτελέσματα ως προς την εξοικονόμηση πόρων,  αλλά και την ποιότητα των εκπεμπόμενων ρύπων.

 

Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (3)