Βιογραφικό Σημείωμα του Αθανασίου Μπαλάσκα

                                 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Επώνυμο                                             : Μπαλάσκας

Όνομα                                                  : Αθανάσιος

Πατρώνυμο                                       : Ιωάννης

Τόπος γέννησης                               : Μελβούρνη Αυστραλίας

Ημερομηνία Γέννησης                   : 27 Δεκεμβρίου 1977

Επάγγελμα                                         : Δημόσιος Υπάλληλος,

                                                            Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

                                                            Ειδικότητα: ΠΕ12.10 – Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

                                                              Δεύτερη ειδικότητα: ΠΕ04.01- Φυσικός.

email                                                   : athabala@yahoo.gr

Ιστοσελίδα                                         : http://users.sch.gr/athabala

Skype name                                       : athabala

 

 1. ΣΠΟΥΔΕΣ
 • 2001-2004: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηλεκτρονική Φυσική – Ραδιοηλεκτρολογία με κατεύθυνση ειδίκευσης την Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών. Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βαθμός Διπλώματος: “Λίαν Καλώς” (8.44)
 • Διπλωματική Εργασία: «Υπολογισμός της απόστασης ασφαλείας στο κοντινό πεδίο των κεραιών σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας». Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία κινητής τηλεφωνίας WIND στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα (Κηφισίας 66, Μαρούσι 15125).
 • 1996-2001: Πτυχίο Φυσικής. Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βαθμός Πτυχίου: “Λίαν Καλώς” (7.10)
 • 1993 – 1996: 4ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. Απολυτήριο: “Άριστα” (19 και 1/10)

 

 1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.):

 • 06/09/2004 έως 10/10/2004: Βασική εκπαίδευση σμηνίτη.
 • 11/10/2004 έως 5/11/2004: Εκπαίδευση στη Σχολή Πυρασφάλειας της Π.Α. Αποφοίτηση ως σμηνίτης Πυροσβέστης (ΠΥΡΣ).
 • 09/11/2004 έως 06/09/2005: Εκπαίδευση και εκτέλεση καθηκόντων Βοηθού Ελεγκτή Πτήσεων (ΒΕΛΠ).

 

 1. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ12.10 (Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος):

 • Σχολικά Έτη 2015-2016, 2016-2017: Οργανική θέση στο 1o Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής, Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας.
 • Σχολικό Έτος 2014-2015: Αποσπασμένος στο 2o Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής, Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας.
 • Σχολικό Έτος 2013-2014: Αποσπασμένος στο Γυμνάσιο Πεντέλης, Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας.
 • Σχολικά Έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013: Προσωρινή τοποθέτηση στο 6o Επαγγελματικό Λύκειο Αθηνών, Δ.Δ.Ε. Α’ Αθήνας.
 • Σχολικό Έτος 2008-2009: Μετάθεση και προσωρινή τοποθέτηση στο 1o Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αθηνών, Δ.Δ.Ε. Α’ Αθήνας.
 • Σχολικό Έτος 2007-2008: Οριστική τοποθέτηση στο Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Γαλατά Τροιζηνίας. Δ.Δ.Ε. Β’ Πειραιά.
 • Σχολικό Έτος 2006-2007: Διορισμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Προσωρινή Τοποθέτηση στο Γυμνάσιο Γαλατά Τροιζηνίας. Δ.Δ.Ε. Β’ Πειραιά

 

 1. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
 • 23/12/2005 έως 30/8/2006: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ηλεκτρομαγνητική Προστασία, εκπόνηση μελετών, διενέργεια μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών».
 • 23/12/2005 έως 30/8/2006: Εκπόνηση μελετών ραδιοεκπομπών και λήψης μέτρων προφύλαξης του κοινού, για λογαριασμό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. και άλλων παρόχων.
 • 01/10/2005 έως 30/8/2006: Διδασκαλία Φυσικής και Ηλεκτρονικών σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης (Σύγχρονο, Πύλη, Ορόσημο, Πολύτροπο)
 • 10/2/2004 έως 15/06/2004: Διαδικτυακή συνεργασία με την τηλεπικοινωνιακή εταιρία Optus Australia (Επεξεργασία μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας).
 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ερευνητής Θετικών Επιστημών:

 • 01/07/2003 έως 30/09/2003: Συμμετοχή στο έργο του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών του Α.Π.Θ. με τίτλο: «Μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης/Βόρειας Ελλάδας» (STET ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ).
 • 01/02/2003 έως 31/05/2003: Συμμετοχή στο έργο του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών του Α.Π.Θ. με τίτλο: «Μελέτη μη Ιονίζουσας Ακτινοβολίας για το Ραδιοτηλεοπτικό Πάρκο Ν. Θεσσαλονίκης» (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ).
 • 01/06/2003 μέχρι 30/09/2003: Διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα πλαίσια της συνεργασίας του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών του Α.Π.Θ. με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

 

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • Σχολικό Έτος 2015-2016: Αναπληρωτής Πρόεδρος Λυκειακής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 • Σχολικό Έτος 2014-2015: Αναπληρωματικό μέλος Λυκειακής Επιτροπής για την διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 • Σχολικό Έτος 2010-2011: Ολική διάθεση στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Α’ Αθήνας και τοποθέτηση στο τμήμα οικονομικών θεμάτων. Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για την ομαλή μετάβαση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
 • Σχολικό Έτος 2007-2008: Απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Τμήμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ). Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας σχετικά με την λειτουργία της Π.Δ.Σ. στα σχολεία και την τροποποίηση των αναθέσεων μαθημάτων.

 

 1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ
 • 1/9/2016-31/8/2017: Συμμετοχή στη Δράση ΚΑ1/Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος Erasmus+. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ ολοκληρώνεται στον Ιούλιο του 2017 με την επιμορφωτική επίσκεψη στην Φινλανδία για την παρακολούθηση σεμιναρίου.
 • 10/3/2017-12/3/2017: Συμμετοχή στο 1o Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης που διοργανώθηκε από την Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, το Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 • 9/12/2016: Συμμετοχή στο Μαθητικό συνέδριο με θέμα «Ο Αριστοτέλης στο Λύκειο» ως επιστημονικά υπεύθυνος της εισήγησης των μαθητών. Οργάνωση: Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας, Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής “Ευγένιος Ντελακρουά”.
 • 21/6/2016: Συμμετοχή (και βράβευση) στο διαγωνισμό «Συνυπάρχουμε αρμονικά» στο πλαίσιο του Δικτύου Σχολείων της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας «Σημερινός Μαθητής – Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου. Οργάνωση: Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας.
 • 9/6/2016: Βράβευση της σχολικής εργασίας που αφορούσε την «Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση» από το διαδημοτικό Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων της Βόρειας και Βορειοανατολικής Αττικής (Σύνδεσμος 21 ΟΤΑ).
 • 20/4/2016: Συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια διάρκειας 5 ωρών με θέμα: «Ανθρώπινα δικαιώματα-Συναισθηματική Νοημοσύνη-Ψυχοκοινωνικές Δεξιότητες» στο πλαίσιο του Δικτύου Σχολείων της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας «Σημερινός Μαθητής – Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου. Οργάνωση: Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας.
 • 18/4/2016: Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ μαθητικού Ραδιοφώνου και συμμετοχή στον αντίστοιχο διαγωνισμό με το ραδιοφωνικό μήνυμα «Έχω Δικαίωμα». Οργάνωση: Τμήμα Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και επιστημονική εταιρία «European School Radio».
 • 1-2/4/2016: Συμμετοχή στο 9ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική. Οργάνωση: Μονάδα εφηβικής υγείας Νοσοκομείου Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού».
 • 7/3/2016: Συμμετοχή στην εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: «Διάχυση των καλών Πρακτικών – Στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας. Οργάνωση: Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • 23/12/2015: Συμμετοχή με μαθητές στο πείραμα του Ερατοσθένη για την μέτρηση της περιφέρειας της Γης. Οργάνωση: ΕΚΦΕ Σερρών, Πιερίας, Εύβοιας και Λακωνίας με την υποστήριξη της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.
 • 3/4/2015: Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ μαθητικού Ραδιοφώνου και συμμετοχή στον αντίστοιχο διαγωνισμό με το ραδιοφωνικό μήνυμα «Ρατσισμός». Οργάνωση: Τμήμα Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και επιστημονική εταιρία «European School Radio».
 • 8/4/2014: Συμμετοχή στο 2ο διαγωνισμό Εργαστηρίων Φυσικής. Οργάνωση: Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής «Ευγένιος Ντελακρουά» και Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας.
 • 08/03/2013: Σεμινάριο με θέμα: «Υποστηρίζοντας τις ερευνητικές εργασίες». Οργάνωση: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
 • 11/02/2013: Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Τρόπος παρουσίασης της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας του τομέα Ηλεκτρονικής». Οργάνωση: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
 • 22/12/2012: Διημερίδα προβληματισμού για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οργάνωση: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
 • 01/03/2011: Ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Οργάνωση και πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων Χημείας Α’ και Β’ Τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου». Οργάνωση: Ε.Κ.Φ.Ε. Αμπελοκήπων.
 • 21/4/2010: Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακή Τηλεόραση». Οργάνωση: Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
 • 27/5/2009: Ημερίδα με θέμα «Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κεραιοσυστημάτων κινητής τηλεφωνίας». Οργάνωση: Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.
 • 11/06/2008 έως 20/06/2008: Πρόγραμμα επιμόρφωσης Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Υποέργο 3 της πράξης «Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης του μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους». Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ. Συνολική διάρκεια 45 ώρες.
 • 2006/2007: Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών στο Π.Ε.Κ. Πειραιά. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις και είχε συνολική διάρκεια 170 ώρες.
 • 17/2/2004: Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Empowerin3G Seminar Tour». Οργάνωση: Εταιρία Telmaco A.E. σε συνεργασία με την εταιρία Tektronix.
 • 05/04/2003: Ημερίδα με τίτλο «Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική στη Σύγχρονη Επιχείρηση – Η συμβολή του e-business στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων». Οργάνωση: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
 • 02/04/2003: 1­ο­ Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Οργάνωση: Κέντρο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων Ελλάδος.
 • 04/03/2003: Τεχνικό σεμινάριο με τίτλο «Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών» Οργάνωση: Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. – Ο.Τ.Ε. Τηλεπικοινωνιακή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • 02/12/2002 έως 06/12/2002: Σεμινάριο με τίτλο «Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση» Οργάνωση: Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο του Α.Π.Θ. στα πλαίσια της πράξης «Προηγμένες Υπηρεσίες στο Δίκτυο του Α.Π.Θ.». Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 20 διδακτικές ώρες.

 

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
 • “Land Planning of an Antenna Farm: Measurements and Simulations Aimed at Relocation of Broadcasting Stations and/or Reassignment of Frequencies”. M. Matzaridou, A.P. Moneda, T. Samaras, G. Miaris, G. Adamidis, E. Bourganis, Balaskas, A. Boursianis, T. Ganatsos, G. Kritikos, D. T. Notis, S. J. Sahalou, M. G. Christodoulou, M. P. Ioannidou, E. Vafiadis, D. P. Chryssoulidis, J. N. Sahalos, EMC Europe 2004, Eindhoven (The Netherlands), September 2004 vol. I, pp. 338-341, Eindhoven, The Netherlands, Sep. 2004.
 • “Calculation of the Electric Field in the Vicinity of Base Station Dipole Arrays”. T. Samaras, Balaskas, J. Sahalos and D. Stamatoukos, Proc. 3rd Intnl. Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, p. 231, Kos (Greece), Oct. 2004.

 

 1. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 • Αγγλικά: Πολύ καλά (First Certificate in English of Cambridge University)
 • Ιταλικά: Βασικό επίπεδο (Livello Soglia, Centro Linguistico Italiano Dante Aligbieri)

 

 1. ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
 • Φεβρουάριος 2017: Υπεύθυνος για την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την ασφάλεια της σχολικής μονάδας στο διαδίκτυο. Απονομή ασημένιου πιστοποιητικού eSafety.
 • Φεβρουάριος 2017: Αξιολογητής Α’ στον 8ο Πανελλαδικό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών Ιστοτόπων.
 • Ιανουάριος 2017: Συμμετοχή στον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ελληνόφωνων Ιστοτόπων. Πρόκριση της ιστοσελίδας του σχολείου στις 10 καλύτερες ελληνικές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.
 • Δεκέμβριος 2016: Εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν Ανοιχτό Λογισμικό στην Εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Σχολικό Έτος 2016-2017: Χρήση του μικροεπεξεργαστή Arduino στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Σεπτέμβριος 2015: Υπεύθυνος για την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την ασφάλεια της σχολικής μονάδας στο διαδίκτυο. Απονομή χάλκινου πιστοποιητικού
 • Σεπτέμβριος 2015: Ανάπτυξη και σχεδίαση της ιστοσελίδας του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής http://1lyk-ag-parask.att.sch.gr/.
 • Σεπτέμβριος 2014: Ανάπτυξη και σχεδίαση της ιστοσελίδας του 2ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής http://2lyk-ag-parask.att.sch.gr/.
 • Σεπτέμβριος 2008: Ανάπτυξη και σχεδίαση της προσωπικής μου ιστοσελίδας στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο http://users.sch.gr/athabala/.
 • 12/7/2007: Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. (Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» – Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση». Οργάνωση: ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πειραιά
 • Σεπτέμβριος 2003: Συμμετοχή στη σχεδίαση ιστοσελίδας του τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ για την παρουσίαση αποτελεσμάτων μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας http://emf.physics.auth.gr

 

 1. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
 • Υποψήφιος στις εκλογές του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (2016) με το συνδυασμό «Όλοι Μαζί – Ανεξάρτητες Ενωτικές Κινήσεις». Πρώτος σε σταυρούς στο συνδυασμό.
 • Β’ Αναπληρωτής Συντονιστής (2013-2014) της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικότητας Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι ΠΕ12.10.

 

 1. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α’.
 • Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
 • Εκπαίδευση στο Ε.Κ.Α.Β στην παροχή πρώτων βοηθειών.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ταξίδια, Μουσική, Κινηματογράφος, Αθλητισμός, Δημόσιες Σχέσεις

 

 Υποψήφιος Δημοτικός  Σύμβουλος με την Παράταξη

Αγία Παρασκευή η πόλη μας