ΠΟΕ-ΟΤΑ: Κατεπείγουσα ανακοίνωση για το Τακτικό Συνέδριο του 2018

Εικόνα1

Μια σημαντική αλλαγή ενόψει της έναρξης των διαδικασιών για την εκλογή των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών, στο επικείμενο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2018, έχει υπάρξει στη σχετική με τις διαδικασίες νομοθεσία.

Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ:

Ενόψει της έναρξης των διαδικασιών για την εκλογή των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών στο επικείμενο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2018, σας ενημερώνουμε ότι έχει υπάρξει σημαντική αλλαγή στην Νομοθεσία και ειδικότερα στην παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.1264/1982.

Με το άρθρο 52 του Ν.4446/2016 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 240/22-12-2016) προβλέπεται ότι, ως Δικαστικοί Αντιπρόσωποι στις Αρχαιρεσίες των Σωματείων θα ορίζονται Δικηγόροι από τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Αναλυτικά η παρ.1, του άρθρου 52 του Ν.4446/2016 (Συμμετοχή Δικηγόρων ως Δικαστικών Αντιπροσώπων σε Αρχαιρεσίες Συλλογικών Οργάνων), προβλέπει:

«1. Η παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.1264/1982 (Α΄79) καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής:

3. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (4) ετών, εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της.

4. Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα».
Συνέπεια των ανωτέρω, οι αιτήσεις για τον ορισμό Δικαστικών Αντιπροσώπων δεν κατατίθενται πλέον στο Πρωτοδικείο της έδρας του Συλλόγου, αλλά στα γραφεία του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος και ορίζει τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους. Επισημαίνεται ότι, τα Σχέδια των Εντύπων και οι Οδηγίες για τις Αρχαιρεσίες εκλογής των Αντιπροσώπων θα σας σταλούν σύντομα με την μορφή υποδειγμάτων ενώ θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Τέλος, επισημαίνεται, ότι με την υπ΄ αριθμ.: 2394/80/9-2-2012 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 337/14-2-2012 και που συνημμένα σας στέλνουμε, καθορίζονται οι αμοιβές των Δικαστικών Αντιπροσώπων στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Εξυπακούεται ότι τα ίδια ισχύουν και για τις Αρχαιρεσίες όλων των οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή) του Σωματείου σας, που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας αλλά και να εφαρμόσετε».

ΦΕΚ 

Ν.4446/2016

www.aftodioikisi.gr

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter