«Έξυπνες» πόλεις χωρίς ανοιχτό κώδικα δεν είναι έξυπνες

chk_jschl

Η ιδέα της έξυπνης πόλης, υπήρξε μία από τις πιο μοντέρνες ιδέες τα τελευταία χρόνια που ασχολούνται κυρίως με τη χρήση των ΤΠΕ και της επικοινωνίας, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Η τεχνολογία δεν θεωρείται ως το αποτέλεσμα, αλλά ως το εργαλείο εκσυγχρονισμού και βελτιστοποίησης της διαχείρισης της πόλης. Στον 21ο αιώνα η τεχνολογία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των δημόσιων πολιτικών. Οι πόλεις έχουν εγκαταλείψει τον αναλογικό κόσμο και, για να είναι έξυπνες πρέπει να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία.

Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, κατά τη λήψη των αποφάσεών τους, επιλέγουν κάποιο ιδιόκτητο λογισμικό για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες τους για τον εκσυγχρονισμό της πόλης. Αναθέτουν σε έναν μόνο προμηθευτή όλους τους τεχνολογικούς τομείς των πόλεων μας και τα συστήματα πληροφοριών για την καρδιά των πόλεων. Παρόλο που η απόφαση αυτή μπορεί να φαίνεται παράλογη και χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασμό, είναι συχνή επιλογή για πολλές υπηρεσίες, και οι πόλεις γεμίζουν με μαύρα κουτιά, χωρίς να υπάρχει καμία πρόσβαση στην κατανόηση των συστατικών τους στοιχείων.

Οι έξυπνες πόλεις  δεν μπορεί να είναι τεχνολογικά αιχμάλωτες.

Και αυτή η αιχμαλωσία είναι ακόμα πιο τρομακτική όταν εξετάζουμε τη συχνότητα που συμβαίνει. Ένα σημαντικό μέρος των δημοτικών προϋπολογισμών σχετίζεται με αυτές τις επιλογές. Αυτές οι αποφάσεις περιορίζουν το μέλλον των πόλεων και έχουν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Στον 21ο αιώνα, οι πόλεις θα είναι κυρίαρχες μόνο εάν είναι τεχνολογικά ανεξάρτητες.

 

Τα οφέλη από τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού είναι πολλαπλά: οι δυνατότητες συνεργασίας με άλλα ιδρύματα αυξάνονται και το υπερβολικό κόστος για την αγορά αδειών χρήσης μπορεί να μεταφερθεί στις επενδύσεις σε υπηρεσίες. Υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίζονται από τοπικές εταιρείες. Ένα δίκτυο  επιχειρήσεων που θα απασχολεί περισσότερους και καλύτερους ειδικευμένους τεχνικούς από πανεπιστήμια με κατάρτιση στην τεχνολογία και όχι σε συγκεκριμένα brands. Θα δημιουργηθεί ένα συνεργατικό δίκτυο,  που ταιριάζει απόλυτα με την απαιτούμενη αλλαγή στο μοντέλο παραγωγής.

Για να είναι το μέλλον καλύτερο, η απάντηση είναι προφανής: οι έξυπνες πόλεις δεν είναι έξυπνες ούτε δυνατές χωρίς λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Πηγή άρθρου: https://blog.gvsig.org/

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter