Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018  (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 3. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής (Επιτροπής Αξιολόγησης) για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 4. Λήψη απόφασης, που αφορά στην κατασκευή της πεζογέφυρας επί της Λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της οδού Ευαγγελιστρίας ( θέση ΙΚΑ)  στο  Δήμο Αγίας Παρασκευής, στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή έξι (6) πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής»,  για την έγκριση: (α) Παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση της πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Μεσογείων, επί της οδού   Ευαγγελιστρίας και επί του κοινόχρηστου χώρου (Ο.Τ. 19β), (β) Παραχώρησης  χώρου για την εγκατάσταση του εργοταξίου από τον Ανάδοχο, (γ)  Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια κατασκευής της γέφυρας (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 5. Τροποποίηση της 4/2017 Απόφασης του Δ.Σ. «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης και την υπογραφή της συνημμένης σύμβασης για τη δημιουργία Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016” και συγκεκριμένα τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016» (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 6. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 390/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού των κριτηρίων ένταξης των πολιτών στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 7. Τέλη χρήσης κοινόχρηστου xώρου επί του πεζοδρομίου της οδού Αγίου Ιωάννου (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 8. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση Αποκριάτικων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων(εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 9. Λήψη απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων στις 18.02.2018 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 10. Λήψη απόφασης για την Διοργάνωση Εκδήλωσης «Κούλουμα 2018» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας – 25 Φεβρουαρίου 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 12. Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Λαγκαδά & Δωριέων, Παπαρηγοπούλου 14 κ.α. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 13. Κοπή δένδρων στην πλατεία Πέτρουλα (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).